netweek - e-Δημόσιο σημαίνει καλύτερο κράτος

Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Professional Services

e-Δημόσιο σημαίνει καλύτερο κράτος

15 Μαρτίου 2016 | 10:10 Γράφει το NetWeek  Editor Topics: e-government,Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

Φαίδων Κακλαμάνης

Ο Φαίδων Κακλαμάνης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μιλάει στο netweek για τα σημαντικότερα IT Projects που τρέχουν στη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και τις ωφέλειες που προκύπτουν για όλους μας από την υλοποίηση αυτών των projects.

Ο Φαίδων Κακλαμάνης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μιλάει στο netweek για τα σημαντικότερα IT Projects που τρέχουν στη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και για τις ωφέλειες που προκύπτουν για όλους μας από την υλοποίηση αυτών των projects.

netweek: Γιατί η Πληροφορική είναι σήμερα τόσο σημαντική για τον Δημόσιο Τομέα; Ποια είναι τα κυριότερα, γενικά, οφέλη που η Δημόσια Διοίκηση (ΔΔ) μπορεί να αποκομίσει από την ευρεία υιοθέτηση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών);

Φαίδων Κακλαμάνης: Η Πληροφορική και γενικότερα οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν έναν από τους τρείς βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας και το βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα, οδηγούν στην ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους, την εξάλειψη των διοικητικών βαρών και των χρονοβόρων διαδικασιών, ενώ συμβάλουν καθοριστικά στη λειτουργική ανασυγκρότηση και την ποιοτική αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα.

Ιδιαίτερα σήμερα, λόγω της οικονομικής κατάστασης και της επιτακτικής ανάγκης για μείωση του λειτουργικού κόστους του δημοσίου, η συνεπής και ταχεία προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ενδυνάμωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και η εφαρμογή μιας στοχευμένης ψηφιακής πολιτικής στη χώρα μας αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες αντιμετώπισης της κρίσης.

Ειδικότερα, η εφαρμογή των ΤΠΕ στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση αποκτά ειδική βαρύτητα λόγω των πολύπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών και των συχνών κανονιστικών-θεσμικών αλλαγών που αυξάνουν το κόστος των υπηρεσιών, αποθαρρύνουν κάθε σοβαρό επενδυτή και ταλαιπωρούν τους πολίτες. Ενδεικτικά οφέλη από τη χρήση των ΤΠΕ: Μείωση λειτουργικών δαπανών του δημοσίου, επιτάχυνση διεκπεραίωσης διαδικασιών, παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες και επιχειρήσεις, πάταξη της διαφθοράς και υποστήριξη της διαφάνειας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και διαμόρφωση συνθηκών για την ανάπτυξη επενδύσεων (σε συνάρτηση με κατάλληλο και σταθερό φορολογικό σύστημα).

nw: Πρόσφατα κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη νέα Ψηφιακή Πολιτική στο Δημόσιο. Ποιοι είναι οι στόχοι αυτού του νομοσχεδίου και ποια τα επιδιωκόμενα οφέλη από την εφαρμογή αυτής της πολιτικής;

Φ. Κακλαμάνης: Τα τελευταία χρόνια έχουν δαπανηθεί αρκετά χρήματα για υλοποίηση έργων ΤΠΕ, χωρίς να έχει παραχθεί η αντίστοιχη προστιθέμενη αξία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Χωρίς να υποβαθμίζεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών και συστημάτων, η γενικότερη εικόνα στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν είναι ικανοποιητική. Η σπατάλη δημόσιων πόρων από την ανάπτυξη επικαλυπτόμενων έργων, η ανάπτυξη έργων χωρίς την εφαρμογή διεθνών προτύπων και κανόνων για εύκολη συντήρηση-υποστήριξη και διαχείριση αλλαγών χωρίς υψηλό κόστος, η έλλειψη ανάπτυξης ολοκληρωμένων-τελικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις , η μη εφαρμογή «τεχνολογιών νέφους» για την εξοικονόμηση πόρων, η μη εφαρμογή του «Πλαισίου Διαλειτουργικότητας» για τη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα, οι χρονοβόρες διαδικασίες υλοποίησης έργων, η ανάγκη ανασχεδιασμού ή κατάργησης ξεπερασμένων διαδικασιών, η διασφάλιση της βιωσιμότητας των έργων σε παραγωγική λειτουργία με συνεχή συντήρησή τους και χρηματοδότηση των απαραίτητων αλλαγών, η ανεπαρκής στελέχωση των μονάδων Πληροφορικής και η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών Πληροφορικής στο δημόσιο, είναι ενδεικτικά προβλήματα που απαιτούν ενιαίο συντονισμό και αντιμετώπιση.

Η εφαρμογή πολιτικών στο πλαίσιο συγκεκριμένου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου με ορίζοντα 10-ετίας, εξειδικευμένου ανά τομέα πολιτικής με συγκεκριμένους στόχους και διασφαλισμένους πόρους υλοποίησης, καθώς και η ύπαρξη των κατάλληλων δομών που θα σχεδιάζουν, συντονίζουν, υλοποιούν και ελέγχουν τη συνεπή εφαρμογή των πολιτικών και την επίτευξη των στόχων είναι σήμερα περισσότερο αναγκαίες παρά ποτέ. Ως εκ τούτου, η ύπαρξη κατάλληλων δομών που θα μπορούν να εφαρμόσουν-αντιμετωπίσουν τα παραπάνω και θα αξιοποιήσουν στο έπακρον τις δυνατότητες και τα τεράστια οφέλη που παρέχουν σήμερα οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών όχι μόνο για το δημόσιο, αλλά γενικότερα για την ανάπτυξη της χώρας, αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση και δεδομένο σε όλα τα προηγμένα και σοβαρά κράτη.

nw: Οι ψηφιακές υπογραφές/Ψηφιακά Πιστοποιητικά μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο τόσο σε πολίτες, όσο και στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Σε τι φάση βρίσκεται η χώρα μας - στο δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα - όσον αφορά τον πέρασμά της στην εποχή των ψηφιακών υπογραφών; Υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσατε να μας δώσετε σχετικά με την υιοθέτηση των ψηφιακών υπογραφών; Ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία απόκτησης ψηφιακών υπογραφών, ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη, αλλά και τα ενδεχόμενα προβλήματα;

Φ. Κακλαμάνης: Η ψηφιακή υπογραφή αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο που συμβάλει στην αποτελεσματική και ταυτόχρονα αποδοτική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, διότι επιτρέπει την απλούστευση των διαδικασιών, την επιτάχυνση του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων, τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας, καθώς και τη δραστική μείωση των λειτουργικών δαπανών σε χαρτί, φακέλους, ταχυδρομικά έξοδα (courier), αναλώσιμα εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπίες, απελευθέρωση αποθηκευτικών χώρων κ.α. Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, επιτρέποντας την έκδοση και αποκλειστική διακίνηση των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, δίνοντας στο χρήστη/φορέα τη δυνατότητα να λειτουργήσει χωρίς τη χρήση έντυπων μέσων (paperless), παρέχοντας, παράλληλα, και οικολογικά οφέλη.

Η ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, δηλαδή, προστατεύει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του. Επίσης, σε συνδυασμό με τη χρονοσήμανση εξασφαλίζει, επιπλέον, τη «μη αποποίηση ευθύνης» του υπογράφοντα. Η ψηφιακή υπογραφή επιτρέπει στον παραλήπτη ενός εγγράφου να επαληθεύσει την ταυτότητα του υπογράφοντος (αυθεντικοποίηση) και να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό του δεν έχει παραποιηθεί (ακεραιότητα). Οποιαδήποτε αλλαγή στο ηλεκτρονικό έγγραφο, μετά την υπογραφή του, ακυρώνει την ψηφιακή υπογραφή, προστατεύοντάς το από αλλοίωση ή και πλαστογραφία.

Το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο ορίζει ότι η ψηφιακή υπογραφή επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο. Στην Ελλάδα, η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) και Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εκδίδει δωρεάν αναγνωρισμένα ψηφιακά πιστοποιητικά υπογραφής και κρυπτογράφησης για Φυσικά πρόσωπα (δημοσίους υπαλλήλους, ιδιώτες) και για ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr).

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός (eIDAS) αριθ. 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο διασυνοριακό πλαίσιο για ασφαλείς και αξιόπιστες ηλεκτρονικές συναλλαγές, θεσπίζοντας αυστηρούς κανόνες για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχονται από τα Κράτη Μέλη (ΚΜ). Ο eIDAS προβλέπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση και εφαρμογή των παραπάνω από τα ΚΜ, με έναρξη την 1-7- 2016. Σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός φορέων του δημοσίου κάνει χρήση των ψηφιακών υπογραφών στην έκδοση και διακίνηση εγγράφων, στο πλαίσιο επιμέρους διαδικασιών όπως, η ηλεκτρονική αποστολή /λήψη εγγράφων μέσω ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων, η αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων στο Εθνικό Τυπογραφείο ψηφιακά υπογεγραμμένων, η υποβολή εγγράφων στις Υπηρεσίες Εντελλομένων για την «ανάληψη υποχρέωσης» κ.α., ενώ υπάρχουν φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, αλλά και Δήμοι) που κάνουν ευρεία χρήση των ψηφιακών υπογραφών στην έκδοση και διακίνηση των εγγράφων τους.

Ακόμα, πολλοί Ιδιώτες και ΝΠΙΔ υποβάλουν ψηφιακά υπογεγραμμένες τις προσφορές τους μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), επαγγελματικοί φορείς/δικηγόροι χρησιμοποιούν Ψηφιακές Υπογραφές κατά την ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων κ.α. Τέλος, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και υποδομές για την εφαρμογή ψηφιακών υπογραφών από τη Βουλή των Ελλήνων, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων- Επιμελητήρια κ.λπ. Μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ έχουν εκδοθεί Ψηφιακές Υπογραφές (Πιστοποιητικά) για περίπου 30.000 χρήστες (Δημοσίους Υπαλλήλους και Ιδιώτες) που εφαρμόζονται κυρίως στις προαναφερθείσες διαδικασίες.

Το δημοσιονομικό όφελος, σύμφωνα με σχετικές μελέτες (ΙΟΒΕ), πέραν της βελτίωσης των ποιοτικών δεικτών, είναι σημαντικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος από τη χρήση χαρτιού υπολογίζεται για το ελληνικό κράτος στα 500 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ η χρήση των ψηφιακών υπογραφών στο Δημόσιο μπορεί να οδηγήσει σε άμεση εξοικονόμηση που υπολογίζεται στα 380 εκατ. ευρώ ετησίως. Περαιτέρω έχει υπολογιστεί ότι αν η ελληνική πολιτεία σχεδιάσει με σωστό τρόπο και εφαρμόσει ένα συνολικό πρόγραμμα ψηφιακής πολιτικής, το συνολικό όφελος για τη χώρα σε επίπεδο ΑΕΠ θα μπορούσε να αγγίξει, σε μία δεκαετία, τα 16 δισ. ευρώ, με θετικές συνέπειες σε μια σειρά από οικονομικούς δείκτες, ενώ το ίδιο διάστημα θα είχαν δημιουργηθεί και 38.000 νέες θέσεις εργασίας.

Ο Φαίδων Κακλαμάνης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μιλάει στο netweek για τα σημαντικότερα IT Projects που τρέχουν στη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και για τις ωφέλειες που προκύπτουν για όλους μας από την υλοποίηση αυτών των projects.

netweek: Γιατί η Πληροφορική είναι σήμερα τόσο σημαντική για τον Δημόσιο Τομέα; Ποια είναι τα κυριότερα, γενικά, οφέλη που η Δημόσια Διοίκηση (ΔΔ) μπορεί να αποκομίσει από την ευρεία υιοθέτηση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών);

Φαίδων Κακλαμάνης: Η Πληροφορική και γενικότερα οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν έναν από τους τρείς βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας και το βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα, οδηγούν στην ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους, την εξάλειψη των διοικητικών βαρών και των χρονοβόρων διαδικασιών, ενώ συμβάλουν καθοριστικά στη λειτουργική ανασυγκρότηση και την ποιοτική αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα.

Ιδιαίτερα σήμερα, λόγω της οικονομικής κατάστασης και της επιτακτικής ανάγκης για μείωση του λειτουργικού κόστους του δημοσίου, η συνεπής και ταχεία προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ενδυνάμωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και η εφαρμογή μιας στοχευμένης ψηφιακής πολιτικής στη χώρα μας αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες αντιμετώπισης της κρίσης.

Ειδικότερα, η εφαρμογή των ΤΠΕ στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση αποκτά ειδική βαρύτητα λόγω των πολύπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών και των συχνών κανονιστικών-θεσμικών αλλαγών που αυξάνουν το κόστος των υπηρεσιών, αποθαρρύνουν κάθε σοβαρό επενδυτή και ταλαιπωρούν τους πολίτες. Ενδεικτικά οφέλη από τη χρήση των ΤΠΕ: Μείωση λειτουργικών δαπανών του δημοσίου, επιτάχυνση διεκπεραίωσης διαδικασιών, παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες και επιχειρήσεις, πάταξη της διαφθοράς και υποστήριξη της διαφάνειας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και διαμόρφωση συνθηκών για την ανάπτυξη επενδύσεων (σε συνάρτηση με κατάλληλο και σταθερό φορολογικό σύστημα).

nw: Πρόσφατα κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη νέα Ψηφιακή Πολιτική στο Δημόσιο. Ποιοι είναι οι στόχοι αυτού του νομοσχεδίου και ποια τα επιδιωκόμενα οφέλη από την εφαρμογή αυτής της πολιτικής;

Φ. Κακλαμάνης: Τα τελευταία χρόνια έχουν δαπανηθεί αρκετά χρήματα για υλοποίηση έργων ΤΠΕ, χωρίς να έχει παραχθεί η αντίστοιχη προστιθέμενη αξία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Χωρίς να υποβαθμίζεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών και συστημάτων, η γενικότερη εικόνα στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν είναι ικανοποιητική. Η σπατάλη δημόσιων πόρων από την ανάπτυξη επικαλυπτόμενων έργων, η ανάπτυξη έργων χωρίς την εφαρμογή διεθνών προτύπων και κανόνων για εύκολη συντήρηση-υποστήριξη και διαχείριση αλλαγών χωρίς υψηλό κόστος, η έλλειψη ανάπτυξης ολοκληρωμένων-τελικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις , η μη εφαρμογή «τεχνολογιών νέφους» για την εξοικονόμηση πόρων, η μη εφαρμογή του «Πλαισίου Διαλειτουργικότητας» για τη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα, οι χρονοβόρες διαδικασίες υλοποίησης έργων, η ανάγκη ανασχεδιασμού ή κατάργησης ξεπερασμένων διαδικασιών, η διασφάλιση της βιωσιμότητας των έργων σε παραγωγική λειτουργία με συνεχή συντήρησή τους και χρηματοδότηση των απαραίτητων αλλαγών, η ανεπαρκής στελέχωση των μονάδων Πληροφορικής και η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών Πληροφορικής στο δημόσιο, είναι ενδεικτικά προβλήματα που απαιτούν ενιαίο συντονισμό και αντιμετώπιση.

Η εφαρμογή πολιτικών στο πλαίσιο συγκεκριμένου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου με ορίζοντα 10-ετίας, εξειδικευμένου ανά τομέα πολιτικής με συγκεκριμένους στόχους και διασφαλισμένους πόρους υλοποίησης, καθώς και η ύπαρξη των κατάλληλων δομών που θα σχεδιάζουν, συντονίζουν, υλοποιούν και ελέγχουν τη συνεπή εφαρμογή των πολιτικών και την επίτευξη των στόχων είναι σήμερα περισσότερο αναγκαίες παρά ποτέ. Ως εκ τούτου, η ύπαρξη κατάλληλων δομών που θα μπορούν να εφαρμόσουν-αντιμετωπίσουν τα παραπάνω και θα αξιοποιήσουν στο έπακρον τις δυνατότητες και τα τεράστια οφέλη που παρέχουν σήμερα οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών όχι μόνο για το δημόσιο, αλλά γενικότερα για την ανάπτυξη της χώρας, αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση και δεδομένο σε όλα τα προηγμένα και σοβαρά κράτη.

nw: Οι ψηφιακές υπογραφές/Ψηφιακά Πιστοποιητικά μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο τόσο σε πολίτες, όσο και στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Σε τι φάση βρίσκεται η χώρα μας - στο δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα - όσον αφορά τον πέρασμά της στην εποχή των ψηφιακών υπογραφών; Υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσατε να μας δώσετε σχετικά με την υιοθέτηση των ψηφιακών υπογραφών; Ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία απόκτησης ψηφιακών υπογραφών, ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη, αλλά και τα ενδεχόμενα προβλήματα;

Φ. Κακλαμάνης: Η ψηφιακή υπογραφή αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο που συμβάλει στην αποτελεσματική και ταυτόχρονα αποδοτική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, διότι επιτρέπει την απλούστευση των διαδικασιών, την επιτάχυνση του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων, τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας, καθώς και τη δραστική μείωση των λειτουργικών δαπανών σε χαρτί, φακέλους, ταχυδρομικά έξοδα (courier), αναλώσιμα εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπίες, απελευθέρωση αποθηκευτικών χώρων κ.α. Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, επιτρέποντας την έκδοση και αποκλειστική διακίνηση των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, δίνοντας στο χρήστη/φορέα τη δυνατότητα να λειτουργήσει χωρίς τη χρήση έντυπων μέσων (paperless), παρέχοντας, παράλληλα, και οικολογικά οφέλη.

Η ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, δηλαδή, προστατεύει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του. Επίσης, σε συνδυασμό με τη χρονοσήμανση εξασφαλίζει, επιπλέον, τη «μη αποποίηση ευθύνης» του υπογράφοντα. Η ψηφιακή υπογραφή επιτρέπει στον παραλήπτη ενός εγγράφου να επαληθεύσει την ταυτότητα του υπογράφοντος (αυθεντικοποίηση) και να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό του δεν έχει παραποιηθεί (ακεραιότητα). Οποιαδήποτε αλλαγή στο ηλεκτρονικό έγγραφο, μετά την υπογραφή του, ακυρώνει την ψηφιακή υπογραφή, προστατεύοντάς το από αλλοίωση ή και πλαστογραφία.

Το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο ορίζει ότι η ψηφιακή υπογραφή επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο. Στην Ελλάδα, η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) και Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εκδίδει δωρεάν αναγνωρισμένα ψηφιακά πιστοποιητικά υπογραφής και κρυπτογράφησης για Φυσικά πρόσωπα (δημοσίους υπαλλήλους, ιδιώτες) και για ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr).

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός (eIDAS) αριθ. 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο διασυνοριακό πλαίσιο για ασφαλείς και αξιόπιστες ηλεκτρονικές συναλλαγές, θεσπίζοντας αυστηρούς κανόνες για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχονται από τα Κράτη Μέλη (ΚΜ). Ο eIDAS προβλέπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση και εφαρμογή των παραπάνω από τα ΚΜ, με έναρξη την 1-7- 2016. Σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός φορέων του δημοσίου κάνει χρήση των ψηφιακών υπογραφών στην έκδοση και διακίνηση εγγράφων, στο πλαίσιο επιμέρους διαδικασιών όπως, η ηλεκτρονική αποστολή /λήψη εγγράφων μέσω ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων, η αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων στο Εθνικό Τυπογραφείο ψηφιακά υπογεγραμμένων, η υποβολή εγγράφων στις Υπηρεσίες Εντελλομένων για την «ανάληψη υποχρέωσης» κ.α., ενώ υπάρχουν φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, αλλά και Δήμοι) που κάνουν ευρεία χρήση των ψηφιακών υπογραφών στην έκδοση και διακίνηση των εγγράφων τους.

Ακόμα, πολλοί Ιδιώτες και ΝΠΙΔ υποβάλουν ψηφιακά υπογεγραμμένες τις προσφορές τους μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), επαγγελματικοί φορείς/δικηγόροι χρησιμοποιούν Ψηφιακές Υπογραφές κατά την ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων κ.α. Τέλος, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και υποδομές για την εφαρμογή ψηφιακών υπογραφών από τη Βουλή των Ελλήνων, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων- Επιμελητήρια κ.λπ. Μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ έχουν εκδοθεί Ψηφιακές Υπογραφές (Πιστοποιητικά) για περίπου 30.000 χρήστες (Δημοσίους Υπαλλήλους και Ιδιώτες) που εφαρμόζονται κυρίως στις προαναφερθείσες διαδικασίες.

Το δημοσιονομικό όφελος, σύμφωνα με σχετικές μελέτες (ΙΟΒΕ), πέραν της βελτίωσης των ποιοτικών δεικτών, είναι σημαντικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος από τη χρήση χαρτιού υπολογίζεται για το ελληνικό κράτος στα 500 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ η χρήση των ψηφιακών υπογραφών στο Δημόσιο μπορεί να οδηγήσει σε άμεση εξοικονόμηση που υπολογίζεται στα 380 εκατ. ευρώ ετησίως. Περαιτέρω έχει υπολογιστεί ότι αν η ελληνική πολιτεία σχεδιάσει με σωστό τρόπο και εφαρμόσει ένα συνολικό πρόγραμμα ψηφιακής πολιτικής, το συνολικό όφελος για τη χώρα σε επίπεδο ΑΕΠ θα μπορούσε να αγγίξει, σε μία δεκαετία, τα 16 δισ. ευρώ, με θετικές συνέπειες σε μια σειρά από οικονομικούς δείκτες, ενώ το ίδιο διάστημα θα είχαν δημιουργηθεί και 38.000 νέες θέσεις εργασίας.


nw: H διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης «ΕΡΜΗΣ» επιτρέπει στους πολίτες να εκδίδουν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε λογής δικαιολογητικά, απαραίτητο για τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, εύκολα και γρήγορα μέσω των ΚΕΠ. Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια εικόνα για την αποδοχή του από το κοινό, για τις υπηρεσίες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση;

Φ. Κακλαμάνης: Η Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr) και γενικότερα το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ, παρέχει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφόρηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες για 1.500 περίπου υπηρεσίες/διαδικασίες του δημοσίου. Οι πολίτες, οι οποίοι έχουν κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, μπορούν, πλέον, να αποκτούν χωρίς πρόσθετες διαδικασίες πρόσβαση και στις υπηρεσίες της Πύλης ΕΡΜΗΣ. Με την είσοδό του στον Πύλη ΕΡΜΗΣ, ο πολίτης αποκτά αμέσως πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με άμεση παραλαβή αποτελέσματος/πιστοποιητικού (οnline) από την πύλη
 • Σε 116 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με παραλαβή του αποτελέσματος/πιστοποιητικού, είτε ηλεκτρονικά σε δεύτερο χρόνο (offline) από την ηλεκτρονική του θυρίδα είτε με φυσική παρουσία από το ΚΕΠ της επιλογής του.
 • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης (με δυνατότητα επισύναψης των απαραίτητων δικαιολογητικών) για 272 διαδικασίες που αφορούν στην απόκτηση άδειας άσκησης δραστηριότητας στην Ελλάδα από κάθε πολίτη της ΕΕ (οδηγία των υπηρεσιών/123), με ηλεκτρονική παραλαβή του αποτελέσματος/’δεια άσκησης δραστηριότητας, σε δεύτερο χρόνο (offline).
 • Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής
 • Πληροφορίες για περισσότερες από 1.500 υπηρεσίες/διαδικασίες της ΔΔ
 • Πρόσβαση στην προσωπική ηλεκτρονική του θυρίδα, όπου αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή τα διάφορα πιστοποιητικά/έγγραφα που έχει αιτηθεί μέσω του ΕΡΜΗ , έχει τοποθετήσει ο ίδιος ή έχουν τοποθετηθεί από τα ΚΕΠ μετά από εντολή του.

Σήμερα οι υποθέσεις-υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ ανέρχονται σε 5 και πλέον εκατομμύρια το χρόνο, εκ των οποίων τα δύο περίπου εκατομμύρια υποβάλλονται και παραλαμβάνονται ηλεκτρονικάn(οnline), μέσω της Πύλης ή μέσω του συστήματος των ΚΕΠ. Ενδεικτικές online παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Γέννησης, Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού ΙΚΑ,Ασφαλιστή Ενημερότητα ΙΚΑ, Φορολογική Ενημερότητα, Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΟΑΕΔ, όπως διάφορες Βεβαιώσεις Χρόνου Ανεργίας, Ανανέωση χρόνου ανεργίας κ.α.

nw: Σε τι φάση βρίσκεται το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 και πότε εκτιμάτε ότι θα υλοποιηθεί αυτό; Ποιοι οι κυριότεροι στόχοι του ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 και ποια τα επιδιωκόμενα οφέλη;

Φ. Κακλαμάνης: Το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί επέκταση του σημερινού δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ (το οποίο παρέχει τηλεπικοινωνιακές και τηλεματικές υπηρεσίες σε 4.500 Υπηρεσίες του δημοσίου και το οποίο λειτουργεί από 1/1/2006 ) και αφορά στην παροχή προηγμένων τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών σε 34.000 κτίρια-υπηρεσίες της ΔΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών. Οι βασικοί στόχοι του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι:

 • Η κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του συνόλου σχεδόν των δημόσιων φορέων
 • H αναβάθμιση της ευρυζωνικότητας του δικτύου (με αξιοποίηση οπτικών υποδομών πρόσβασης, όπου είναι εφικτό σε ταχύτητες των 10/100/1000Mbps)
 • H αναβάθμιση των υφιστάμενων κεντρικών υπηρεσιών του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ - με έμφαση στην ασφάλεια, το βίντεο, την τηλεσυνεργασία και την αξιοποίηση mobile τεχνολογιών.
 • H παροχή νέων τηλεματικών υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας
 • Η αξιοποίηση των 68 Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (MAN)
 • Η σημαντική μείωση (έχει εκτιμηθεί στο 50%) των τηλεπικοινωνιακών δαπανών του Δημοσίου

Σήμερα έχουν κατακυρωθεί τα δύο από τα συνολικά πέντε υποέργα και αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για τα υπόλοιπα τρία υποέργα. Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο, ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε περίπου 616 εκατ. ευρώ. Τα οφέλη του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ συνοψίζονται στα εξής: εξοικονόμηση 100-150 εκ. ευρώ ετησίως, διασφάλιση ενιαίας και ασφαλούς δικτυακής πλατφόρμας για την ανάπτυξη και την υποστήριξη των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του δημοσίου, επίτευξη υψηλών οικονομιών κλίμακας για το δημόσιο μέσα από άθροιση της ζήτησης και ενιαία αντιμετώπιση των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των φορέων, εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των φορέων και αποφυγή περιττών δαπανών .

nw: Θα μπορούσατε να αναφερθείτε σε άλλα σημαντικά IT projects που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του νέου ΕΠ και την επίδραση που θα επιφέρουν στη λειτουργία του Δημοσίου;

Φ. Κακλαμάνης: Στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ υλοποιούνται ήδη ή έχουν ενταχθεί έργα ΤΠΕ που συμπληρώνουν και επεκτείνουν τις βασικές υποδομές και τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΔ, όπως:

1. Το Έργο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» προϋπολογισμού 7 εκ ευρώ περίπου, το οποίο υλοποιείται ήδη από το ΥΠΕΣΔΑ και προβλέπει την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας μεταξύ συστημάτων του δημοσίου για την υποστήριξη ολοκληρωμένων-τελικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

2. Το Σύστημα Ενιαίας Εξυπηρέτησης Πολιτών (Πύλη Ενιαίας Πρόσβασης μέσω Η/Υ, κινητών τηλεφώνων, smartphones και tablets, καθώς και επικοινωνία μέσω ΚΕΠ και callcenters), προϋπολογισμού άνω των 10 εκατ. ευρώ που προβλέπει τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και την ανάπτυξη ευρείας έκτασης ολοκληρωμένων-τελικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αποτελεί, δηλαδή, τη συνέχεια του σημερινού ΕΡΜΗ από τον οποίο θα αξιοποιήσει τις ήδη παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

3. Ανάπτυξη «Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού» για τις ανάγκες του δημοσίου, προϋπολογισμού 5 εκατ ευρώ περίπου.

4. Ενιαίο πλαίσιο αυθεντικοποίησης, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκ ευρώ περίπου, για την κάλυψη των αναγκών του δημοσίου και των πολιτών για 5 τουλάχιστον χρόνια από την υλοποίησή του (Κεντρικές υποδομές, Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής , Ψηφιακά Πιστοποιητικά κ.λπ).

5. Δράσεις «Ψηφιοποίησης Αρχείων της Δημόσιας Διοίκησης», προϋπολογισμού άνω των 20 εκ ευρώ

6. Έργο-Σύστημα για την υποστήριξη Ενιαίας Πολιτικής για την προμήθεια, χρήση, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση των βασικών πληροφοριακών υποδομών (IT Policy Framework Δημόσιων Φορέων), προϋπολογισμού 2 περίπου εκ ευρώ

7. «Υπηρεσίες Μετάπτωσης για την εφαρμογή τεχνικών νέφους» (Government Cloud Data Migration), προϋπολογισμού 4 εκ. ευρώ περίπου.

Διαδικασία απόκτησης ψηφιακών υπογραφών

1. Σύνδεση στην Πύλη ΕΡΜΗΣ www.ermis.gov.gr (η Πύλη επιτρέπει στους πολίτες, οι οποίοι έχουν ήδη κωδικούς TAXISnet, να αποκτούν χωρίς πρόσθετες διαδικασίες πρόσβαση σε υπηρεσίες της Πύλης).

2. Αίτηση απόκτησης Ψηφιακών Πιστοποιητικών. Αφού o χρήστης συνδεθεί στην Πύλη, με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης προβαίνει στα βήματα που καθορίζονται στις αναλυτικές οδηγίες του Εγχειριδίου «Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης απόκτησης Ψηφιακών Πιστοποιητικών», επισκεπτόμενος την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.aped.gov.gr.

netweek (T. 386)
« 1 2 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Netweek Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Banking / Finance

International

Τηλεπικοινωνίες

Πολιτισμός / Ψυχαγωγία

e-government

Μουσική Βιομηχανία

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Services

Ενέργεια / Περιβάλλον

©2018 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778