netweek - "Έξυπνες" πόλεις και "πράσινη" ανάπτυξη στα επενδυτικά σχέδια της EBRD

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Professional Services

"Έξυπνες" πόλεις και "πράσινη" ανάπτυξη στα επενδυτικά σχέδια της EBRD

26 Ιουλίου 2018 | 09:31 Γράφει ο Παναγιώτης  Μαρκέτος Topics: Banking / Finance,Investments

Sabina Dziurman

“Ανοικτή” σε μεγάλης κλίμακας επενδυτικά projects που θα βελτιώσουν τις διαδικασίες, τις υπηρεσίες και τις υποδομές, θα είναι καινοτόμα, θα αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και θα φέρουν έντονη την “πράσινη” χροιά, είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction & Development - EBRD), σύμφωνα με την Sabina Dziurman, Επικεφαλή της EBRD για την Ελλάδα και την Κύπρο.

  NW:
  Κυρία Dziurman, μπορείτε να μας σκιαγραφήσετε το προφίλ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης;

Sabina Dziurman: Η EBRD προσφέρει μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, ωστόσο θα ήταν χρήσιμο να διευκρινίσουμε ότι δεν δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της τραπεζικής λιανικής, ενώ δεν παρέχουμε εμπορικής λογικής προϊόντα, όπως π.χ. στεγαστικά δάνεια ή το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Βάσει της πολιτικής μας, εξετάζουμε και ασχολούμαστε αποκλειστικά με projects τα οποία είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια της EBRD, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως οι υπηρεσίες χρηματοδότησής μας δομούνται με βάση τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες, την δυναμική, τις προοπτικές και την λειτουργικότητα κάθε επιχείρησης-πελάτη ξεχωριστά! Το ύψος των χρηματοδοτήσεών μας -είτε με την μορφή δανειοδότησης είτε ως διάθεση ρευστότητας- σε έργα και projects του ιδιωτικού τομέα συνήθως εκτείνονται από το ύψος των 10 έως και των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η μέχρι τώρα πορεία μας έχει αποδείξει πως δεν αποκλείονται εξ’ ορισμού προτάσεις που μπορεί να εκκινούν από χαμηλότερα επίπεδα ή και να υπερβαίνουν το ανώτερο όριο χρηματοδότησης, ωστόσο θα έλεγα πως πρόκειται για εξαιρέσεις, ενώ είθισται να αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού και συνεπώς σπεύδουμε να διευκολύνουμε την υλοποίησή τους. Όσον αφορά το ύψος της μέσης επένδυσής μας, κινείται στα επίπεδα των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Αναφορικά με τα μικρότερα έργα, αυτά δύναται να χρηματοδοτηθούν είτε μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών είτε μέσω ειδικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα μικρότερες άμεσες επενδύσεις στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Την ίδια στιγμή, η EBRD μέσω της πρωτοβουλίας της με την επωνυμία “Advice for Small Business Programme” παρέχει επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που απευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να αναπτυχθούν, να μετεξελιχθούν και να πετύχουν, ώστε να αποτελέσουν καταλύτες ενεργής στήριξης για τις τοπικές οικονομίες.

  Αλήθεια, πώς και πότε προέκυψε η έλευση της EBRD στη Ελλάδα;

Η EBRD ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα το 2015 σε προσωρινή βάση με σκοπό να στηρίξει την προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας από την τρέχουσα οικονομική κρίση. Στόχος της EBRD είναι να ενθαρρύνει τις ξένες και εγχώριες επενδύσεις, να ισχυροποιήσει τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα και να εμβαθύνει την περιφερειακή ολοκλήρωση.

Υλοποιηση 32 projects υψους 1,6 δισ. ευρω στην Ελλαδα

  Μιας και ο λόγος για την εγχώρια αγορά, ποιος είναι ο βαθμός εμπλοκής της EBRD σε αυτήν;

Μέχρι σήμερα, η EBRD στην Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει 32 projects, συνολικού ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προτεραιότητα της Τράπεζας είναι να βοηθήσει τις τοπικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια που κρίνονται αναγκαία για αναπτυξιακά τους σχέδια. Ταυτόχρονα, επιχειρείται η προώθηση της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης με τη χρήση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα σε διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια, οι υποδομές κλπ.

  Υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας στην παρουσία της EBRD στην ελληνική αγορά;

Η δραστηριοποίηση της EBRD σε τοπικό επίπεδο υπάγεται σε προσωρινή βάση, καθώς απώτερος σκοπός μας είναι να υποστηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις και να επιστρέψει κατά το δυνατόν ταχύτερα η χώρα σε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Βέβαια, στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ανοικτό ακόμη το ενδεχόμενο να παρατείνουμε την παραμονή μας και πέραν του 2020, ωστόσο αυτή είναι μία απόφαση που θα οριστικοποιηθεί εντός του 2018.

  Ποιες θα λέγατε πως αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για την ελληνική οικονομία κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους;

Κατ’ αρχήν, οι Αρχές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν εμπράκτως την ισχυρή τους δέσμευση και βούληση προκειμένου να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι δυνητικοί επενδυτές θα νιώσουν την απαιτούμενη ασφάλεια και σιγουριά ότι η χώρα βγαίνει από την ύφεση. Την ίδια στιγμή, οι ιδιωτικοποιήσεις οφείλουν να συνεχιστούν, καθώς οι επενδύσεις που θα προκύψουν θεωρούνται καίριας σημασίας για τη χώρα. Μάλιστα, δεν αποτελεί μυστικό πως η Ελλάδα θα ήταν χρήσιμο να εξετάσει και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της στους τομείς της ενέργειας και των logistics. Για παράδειγμα, η χώρα πληροί τις προϋποθέσεις ενός ευρέος φάσματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω των οποίων δύναται να υλοποιήσει την ενεργειακή της αυτοτέλεια, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να καταστεί σημαντικός “παίκτης” σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στον εν λόγω τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν χρήσιμο να συνεχιστεί η ενεργή συμμετοχή της σε σημαντικά διασυνοριακά έργα εγκατάστασης αγωγών φυσικού αερίου (LNG).

  NW:
  Κυρία Dziurman, μπορείτε να μας σκιαγραφήσετε το προφίλ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης;

Sabina Dziurman: Η EBRD προσφέρει μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, ωστόσο θα ήταν χρήσιμο να διευκρινίσουμε ότι δεν δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της τραπεζικής λιανικής, ενώ δεν παρέχουμε εμπορικής λογικής προϊόντα, όπως π.χ. στεγαστικά δάνεια ή το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Βάσει της πολιτικής μας, εξετάζουμε και ασχολούμαστε αποκλειστικά με projects τα οποία είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια της EBRD, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως οι υπηρεσίες χρηματοδότησής μας δομούνται με βάση τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες, την δυναμική, τις προοπτικές και την λειτουργικότητα κάθε επιχείρησης-πελάτη ξεχωριστά! Το ύψος των χρηματοδοτήσεών μας -είτε με την μορφή δανειοδότησης είτε ως διάθεση ρευστότητας- σε έργα και projects του ιδιωτικού τομέα συνήθως εκτείνονται από το ύψος των 10 έως και των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η μέχρι τώρα πορεία μας έχει αποδείξει πως δεν αποκλείονται εξ’ ορισμού προτάσεις που μπορεί να εκκινούν από χαμηλότερα επίπεδα ή και να υπερβαίνουν το ανώτερο όριο χρηματοδότησης, ωστόσο θα έλεγα πως πρόκειται για εξαιρέσεις, ενώ είθισται να αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού και συνεπώς σπεύδουμε να διευκολύνουμε την υλοποίησή τους. Όσον αφορά το ύψος της μέσης επένδυσής μας, κινείται στα επίπεδα των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Αναφορικά με τα μικρότερα έργα, αυτά δύναται να χρηματοδοτηθούν είτε μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών είτε μέσω ειδικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα μικρότερες άμεσες επενδύσεις στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Την ίδια στιγμή, η EBRD μέσω της πρωτοβουλίας της με την επωνυμία “Advice for Small Business Programme” παρέχει επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που απευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να αναπτυχθούν, να μετεξελιχθούν και να πετύχουν, ώστε να αποτελέσουν καταλύτες ενεργής στήριξης για τις τοπικές οικονομίες.

  Αλήθεια, πώς και πότε προέκυψε η έλευση της EBRD στη Ελλάδα;

Η EBRD ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα το 2015 σε προσωρινή βάση με σκοπό να στηρίξει την προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας από την τρέχουσα οικονομική κρίση. Στόχος της EBRD είναι να ενθαρρύνει τις ξένες και εγχώριες επενδύσεις, να ισχυροποιήσει τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα και να εμβαθύνει την περιφερειακή ολοκλήρωση.

Υλοποιηση 32 projects υψους 1,6 δισ. ευρω στην Ελλαδα

  Μιας και ο λόγος για την εγχώρια αγορά, ποιος είναι ο βαθμός εμπλοκής της EBRD σε αυτήν;

Μέχρι σήμερα, η EBRD στην Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει 32 projects, συνολικού ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προτεραιότητα της Τράπεζας είναι να βοηθήσει τις τοπικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια που κρίνονται αναγκαία για αναπτυξιακά τους σχέδια. Ταυτόχρονα, επιχειρείται η προώθηση της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης με τη χρήση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα σε διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια, οι υποδομές κλπ.

  Υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας στην παρουσία της EBRD στην ελληνική αγορά;

Η δραστηριοποίηση της EBRD σε τοπικό επίπεδο υπάγεται σε προσωρινή βάση, καθώς απώτερος σκοπός μας είναι να υποστηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις και να επιστρέψει κατά το δυνατόν ταχύτερα η χώρα σε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Βέβαια, στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ανοικτό ακόμη το ενδεχόμενο να παρατείνουμε την παραμονή μας και πέραν του 2020, ωστόσο αυτή είναι μία απόφαση που θα οριστικοποιηθεί εντός του 2018.

  Ποιες θα λέγατε πως αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για την ελληνική οικονομία κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους;

Κατ’ αρχήν, οι Αρχές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν εμπράκτως την ισχυρή τους δέσμευση και βούληση προκειμένου να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι δυνητικοί επενδυτές θα νιώσουν την απαιτούμενη ασφάλεια και σιγουριά ότι η χώρα βγαίνει από την ύφεση. Την ίδια στιγμή, οι ιδιωτικοποιήσεις οφείλουν να συνεχιστούν, καθώς οι επενδύσεις που θα προκύψουν θεωρούνται καίριας σημασίας για τη χώρα. Μάλιστα, δεν αποτελεί μυστικό πως η Ελλάδα θα ήταν χρήσιμο να εξετάσει και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της στους τομείς της ενέργειας και των logistics. Για παράδειγμα, η χώρα πληροί τις προϋποθέσεις ενός ευρέος φάσματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω των οποίων δύναται να υλοποιήσει την ενεργειακή της αυτοτέλεια, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να καταστεί σημαντικός “παίκτης” σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στον εν λόγω τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν χρήσιμο να συνεχιστεί η ενεργή συμμετοχή της σε σημαντικά διασυνοριακά έργα εγκατάστασης αγωγών φυσικού αερίου (LNG).


Ο ρολος των Τηλεπικοινωνιων και της Τεχνολογιας “ICT” για την εξελιξη των τοπικων κοινοτητων

  Ένας από τους πυλώνες της στρατηγικής σας είναι και η υψηλή τεχνολογία. Ποια είναι η δραστηριότητά σας επί του προκειμένου στην χώρα μας;

Στην EBRD πιστεύουμε ακράδαντα πως η ύπαρξη ενός αξιόπιστου, σύγχρονου και λειτουργικού συστήματος τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, είναι καθοριστικής σημασίας για την διατήρηση ενός διαρκούς ρυθμού ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Για αυτό και δίνουμε έμφαση στην ποιότητα και στην προσβασιμότητα των εν λόγω υπηρεσιών, μέσω της στήριξης έργων και εν γένει projects που σχετίζονται με την επέκταση υφιστάμενων πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, την καινοτομία, προηγμένες υπηρεσίες επικοινωνίας κ.ά. Υπό αυτό το πλαίσιο, η EBRD έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερα από 187 projects συνολικού ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ευρύτερη κατηγορία των Τηλεπικοινωνιών και της Τεχνολογίας.

  Ορισμένα εξ’ αυτών και στην Ελλάδα.

Πράγματι. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο project μας στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας ήταν η συμμετοχή μας στην παροχή κοινοπρακτικού δανείου ύψους 339 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΟΤΕ, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε τα επενδυτικά του σχέδια. Παράλληλα, έχουμε συμμετάσχει στην έκδοση κοινοπρακτικού δανείου της Cosmote, συνολικού ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί τόσο η αναβάθμιση όσο και η επέκταση του δικτύου 4G/4G+, καθώς επίσης και η αξιοποίηση της τεχνολογίας “state-of-the-art”. Με τον νέο εξοπλισμό, ο επιχειρησιακός βραχίονας του ΟΤΕ στην κινητή τηλεφωνία θα βελτιώσει την αντοχή και τον βαθμό ευελιξίας των ίδιων των υποδομών ενάντια στις έντονες κλιματολογικές συνθήκες, όπως καταιγίδες, χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες, χιονοπτώσεις κ.ο.κ. Η EBRD είναι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένη στα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, πόσο μάλλον όταν ο κλάδος του ICT καταναλώνει κατά μέσο όρο το 10% της παραγόμενης ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο! Έτσι, η βελτίωση του επιπέδου ενεργειακής διαχείρισης από τις εταιρείες του προαναφερθέντος κλάδου μπορεί να αποφέρει θεαματικά αποτελέσματα και σημαντική εξοικονόμηση στη χρήση των διαθέσιμων φυσικών πόρων. Πριν από μερικούς μήνες δανειοδοτήσαμε την εταιρεία PeopleCert με 6 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου αυτή να χρηματοδοτήσει την περαιτέρω επέκταση εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού και της πλατφόρμας πληροφοριών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μια από τις 3 κορυφαίες του είδους της παγκοσμίως! Το πελατολόγιό της απαρτίζεται από πολυεθνικές εταιρείες και διεθνείς επιχειρήσεις. Επίσης, είναι “παρούσα” μέσω της διεξαγωγής εκατομμυρίων εξετάσεων σε τουλάχιστον 180 χώρες παγκοσμίως, οι οποίες διεξάγονται σε συνολικά 25 διαφορετικές γλώσσες. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω την μικρότερη επένδυσή μας στον συγκεκριμένο τομέα που πραγματοποιήθηκε με την εταιρεία Pollfish, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας αγοράς με την χρήση της τεχνολογίας και ανήλθε σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Επρόκειτο για ένα σημαντικό μέρος από τα συνολικά 6,3 εκατομμύρια ευρώ που αντλήθηκαν στην συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Μάλιστα, έγινε μέσω της αξιοποίησης ενός υφιστάμενου επιχειρηματικού κεφαλαίου, καθώς το εν λόγω project είναι αρκετά μικρότερο από αυτά που συνήθως αναλαμβάνει η Τράπεζα.

  Εν συγκρίσει με το συνολικό πορτφόλιο των χρηματοδοτήσεων και συμμετοχών που διαθέτει η EBRD στην χώρα μας, το ICT κατέχει ένα –μάλλον- περιορισμένο ποσοστό. Έχετε κάποια εξήγηση επ’ αυτού;

Εμπειρικά θα έλεγα πως υπάρχουν κάποιοι αποτρεπτικοί παράγοντες προς την κατεύθυνση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων ή οργανισμών που απευθύνονται σε εμάς. Όπως προείπα, δεν αποτελούμε μια “παραδοσιακή” τράπεζα που ασχολείται με συνήθεις λειτουργίες. Τα projects που τίθενται υπόψη μας θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες και αυστηρές διαδικασίες. Χρήσιμο είναι δε, να διέπονται από μια αναπτυξιακή τάση, που θα προσφέρει ένα όραμα για το μέλλον και θα εκφράζεται μια δυναμική προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν σας κρύβω πως η πλειοψηφία όσων… χτυπούν την πόρτα μας έχουν ως αίτημα την επαναχρηματοδότηση παλαιότερων ή εκκρεμών δανείων. Είμαστε ακόμα εν αναμονή της επενδυτικής προοπτικής η οποία θα συμβάλει στην μετεξέλιξη μιας εταιρείας, ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ακόμη και ενός κλάδου συνολικά!

Ενδιαφερον για “εξυπνες” πολεις και ΑΠΕ

  Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα για την EBRD, των οποίων προτάσεις και επιχειρηματικά σχέδια θα εξετάζατε με θετική ματιά;

Οι τομείς και οι κλάδοι που επιδεικνύουν αυξημένη κινητικότητα είναι αυτοί των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Στην μεν πρώτη, είμαστε θετικοί σε πλάνα και projects που σχετίζονται με την ηλιακή και την αιολική ενέργεια, την συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση και αξιοποίηση της βιομάζας, την γεωθερμική ενέργεια και κάθε άλλη μορφή ενέργειας που θα μπορούσε να συμβάλλει σε ένα πιο βιώσιμο και “πράσινο” μέλλον για τον πλανήτη μας. Όσον αφορά τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, επικεντρωνόμαστε στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Ελλάδος, οι οποίες μέσω της ενσωμάτωσης ποικίλων τεχνολογικών προϊόντων, συσκευών και εφαρμογών θα μετεξελιχθούν σε έναν “έξυπνο” Δήμο, μια “έξυπνη” πόλη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει από έξυπνους μετρητές και λαμπτήρες οδικού φωτισμού σε δημόσιους χώρους (π.χ. δρόμοι, δημοτικά κτίρια και υπηρεσίες) μέχρι αισθητήρες ανίχνευσης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης, επωφελή διαχείριση ενέργειας, συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων, κλιματισμού και θέρμανσης δημοτικών και δημόσιων κτιρίων (π.χ. κέντρα ηλικιωμένων, κλειστά γήπεδα, κολυμβητήρια κ.ά). Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, μέσω του συγκεκριμένου προσανατολισμού δύναται να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η εν γένει συνολική λειτουργικότητα των δημοτικών και κοινοτικών υπηρεσιών, να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των πολιτών, να αξιοποιηθεί η διαθέσιμη τεχνολογία, και όλα αυτά με σαφώς μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αντίστοιχες απαιτήσεις σε επίπεδο χρήσης και σπατάλης των φυσικών πόρων.

netweek (T. 416)
« 1 2 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Netweek Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Banking / Finance

International

Τηλεπικοινωνίες

Πολιτισμός / Ψυχαγωγία

e-government

Μουσική Βιομηχανία

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Services

Ενέργεια / Περιβάλλον

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778