netweek - Outsourcing: o ακρογωνιαίος λίθος κάθε επιχείρησης

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Professional Services

Outsourcing: o ακρογωνιαίος λίθος κάθε επιχείρησης

2 Μαρτίου 2015 | 10:28 Γράφει το NetWeek  Editor Topics: Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

Γιώργος Αντύπας

O Γιώργος Αντύπας, πρόεδρος και CEO της Revival, αναλύει τα σημαντικά οφέλη που μπορεί να προσφέρει το outsourcing στις σύγχρονες επιχειρήσεις και αιτιολογεί γιατί η Revival αποτελεί την καλύτερη λύση για όσες εταιρείες αποφασίσουν να γνωρίσουν τον κόσμο του Business Process Outsourcing.

netweek: Πώς βλέπετε σήμερα την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα;

Γιώργος Αντύπας: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα παραμένει παθητική, λόγω της πολιτικής και οικονομίας αστάθειας. Η αλλαγή των όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων, μετά τη συρρίκνωση της ρευστότητας, αλλά και τις συνεχείς πιέσεις για περιορισμό των ανοιγμάτων, υποχρέωσε τους επιχειρηματίες να κινηθούν σε νέα πλαίσια.Η μεταβολή αυτή ενισχύθηκε σημαντικά από την απότομη αύξηση των επισφαλειών και επέφερε συρρίκνωση της αγοραστικής κίνησης. Για να υπάρξει δράση, απαιτείται να λαμβάνονται γρήγορες αποφάσεις και να μεγιστοποιηθεί η προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και των στελεχών, στο νέο σχήμα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σχετίζονται με ηγεσίες στην πρώτη γραμμή, που θα πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: Ουσιαστική στήριξη ηγεσίας, λειτουργία με αποτελεσματικό και ισχυρό προσανατολισμό, αναζήτηση διαφορετικών, αλλά στρατηγικών προοπτικών και χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Η επιτυχία έρχεται σε εκείνους που έχουν τελικό στόχο να «σκοράρουν» και να φτάσουν ως το τέρμα, έχοντας όραμα για το μέλλον. Είναι ανάγκη, πλέον, να ασχοληθούν ενεργά όχι μόνο στο marketing mix, αλλά, επίσης, στο business και στο management mix. Το σημερινό επιχειρηματικό κλίμα με τις μεγάλες αβεβαιότητες, τη συνεχή αλλαγή των κανόνων, τους συνεχώς περιοριζόμενους πόρους και τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις, δημιουργεί νέες ανάγκες σε επίπεδο management. Κάθε επιχείρηση οφείλει να καθορίσει τη στρατηγική της, βάσει των δικών της αναγκών και προσδοκιών. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται άμεση κινητικότητα τόσο στη λήψη όσο και στην εφαρμογή των αποφάσεων. Αυτό σημαίνει ότι ο έγκαιρος προγραμματισμός και η εξειδίκευση είναι τα όπλα για την επίτευξη του σκοπού.

Τα παραπάνω αποτελούν σύνθετες επιχειρηματικές διαδικασίες, ώστε να μην επαναληφθούν τα πιθανά λάθη του παρελθόντος, αλλά και να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους. Σε αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται η τομή του “Make or Buy”. Δίλημμα που πολλές φορές απασχολεί τόσο οριζόντια, όσο και κάθετα τις επιχειρήσεις. Ακόμα μια αξιόπιστη λύση αποτελεί το μοντέλο Business Process Outsourcing (BPO), όπως και η σωστή επιλογή στρατηγικών συνεργατών.

netweek:Διαθέτοντας τεράστια εμπειρία στο outsourcing, πόσο πιστεύετε ότι συμβάλλει το outsourcing στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης στην Ελλάδα του σήμερα; Πού εντοπίζετε τις τάσεις για το μέλλον;

Γιώργος Αντύπας: Αρχικά είναι αναγκαίο να εξετάσουμε τους λόγους που οδηγούν τις σημερινές επιχειρήσεις στην εφαρμογή του μοντέλου outsourcing. Με την εφαρμογή του μοντέλου αυτού, κάθε επιχείρηση στοχεύει αποκλειστικά στο core business. Άλλωστε, οι περισσότεροι επιχειρηματίες χαρακτηρίζονται από το όραμα ταχύτητας στη λήψη αποφάσεων, όπως και το ταλέντο για επέκταση και δημιουργία. Ωστόσο, η υπερεκτίμηση των ικανοτήτων και ο υψηλός συγκεντρωτισμός με καθήκοντα καθυστερεί πολλές φορές την ανάπτυξη της επιχείρησης. Στόχος του outsourcing, λοιπόν, είναι οι επιχειρηματίες να έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους, με σκοπό να εστιάσουν σε ζωτικές λειτουργίες. Όταν θέτουν στόχους και χαράζουν στρατηγικές, ορίζοντας και αναθέτοντας εργασίες, θα πρέπει να επικεντρώνουν το χρόνο τους στους πόρους και στις βασικές δραστηριότητες της εταιρείας τους, δίχως να ανησυχούν για τα αποτελέσματα και τις όποιες παρενέργειες - ώστε να συνεχίζουν να καθορίζουν «νέους στόχους» και το «επόμενο βήμα» προς την επιτυχία.

Ο κόσμος των επιχειρήσεων πιστεύει ότι το μοντέλο outsourcing ως στρατηγική αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, ωστόσο αυτό αποτελεί μύθο αφού οι νέες τεχνολογίες σε συνδυασμό με το management νέας γενιάς καθιστούν το μοντέλο αυτό προσιτό και για τις μικρές επιχειρήσεις. Το Business Process Outsourcing στοχεύει στη συστηματική αναδιοργάνωση των τμημάτων υποστήριξης, στις αποδοτικότερες διαδικασίες και στις δομές τους. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αντιληφθούν το BPO σε όλο το φάσμα υπηρεσιών του, όμως είναι δεδομένο ότι έχουν κάνει ήδη τα πρώτα βήματα, ξεκινώντας από τη μηχανογράφηση και το ΙΤ και επεκτείνοντας τη χρήση του και στο λογισμικό τους. Βλέπουμε, πλέον, στην αγορά, πολλά παραδείγματα BPO για Data centers & υπηρεσίες υποδομών, Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (για συντήρηση, έλεγχο ή αναβάθμιση του εξοπλισμού), Υπηρεσίες παροχής λογισμικών εφαρμογών (ERP, CRM, WMS), Υπηρεσίες τήρησης αντιγράφων ασφαλείας & ανάκτησης δεδομένων, Υπηρεσίες τηλεφωνικής επικοινωνίας Call Centers και Υπηρεσίες 3PL WMS. Η μελλοντική ανάπτυξη έρχεται από την κατανόηση του μοντέλου, όπως και από την ευρύτερη εφαρμογή του σε νευραλγικούς χώρους-τομείς της επιχείρησης, όπως ο οικονομικός (που είναι απόλυτα νευραλγικός) και ο υποστηρικτικός (Back Office). Οι τάσεις για το μέλλον εστιάζονται σε πέντε τομείς που θα το βοηθήσουν στο να γίνει περισσότερο παραγωγικό και αποτελεσματικό: Νέες τεχνολογίες, Αυτοματοποίηση, Νέες συμπεριφορές, Νέες σχέσεις και Νέοι ορίζοντες.

netweek: Είναι η μείωση κόστους ο βασικός παράγοντας που οδηγεί στην απόφαση για να κάνει κανείς outsource;

Γιώργος Αντύπας: Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι εταιρείες εμπιστεύονται το μοντέλο outsourcing. Συνήθως, η μετάβαση αυτή αποσκοπεί στην εξοικονόμηση χρημάτων. Η μείωση των δαπανών συνεπάγεται άμεσα για τις επιχειρήσεις αύξηση της κερδοφορίας. Έτσι, με το μοντέλο outsourcing επιτυγχάνεται άμεσα διαχείριση του κόστους, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δεν είναι τυχαίο ότι το 17,6% των επιχειρήσεων επιλέγουν το outsourcing για μείωση κόστους. Προφανώς, η παραπάνω εκδοχή δεν σημαίνει ότι είναι η απόλυτα ορθή σε όλες τις περιπτώσεις και σίγουρα αποτελεί την πρώιμη φάση του BPO, που, αν τη δούμε μόνο από αυτή τη σκοπιά, χάνεται όλο το φάσμα των βελτιώσεων που έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί μια επιχείρηση.

Από την άλλη πλευρά, ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων επιλέγει το μοντέλο outsourcing ως στρατηγική για περισσότερη εξειδίκευση σε νευραλγικούς τομείς, άλλοτε για τεχνογνωσία ή ευελιξία, όπως και για σιγουριά σε εσωτερικές διαδικασίες. Επιπρόσθετα, η επιλογή ενός δοκιμασμένου συνεργάτη που έχει αποδείξει τις ικανότητές του, και με κριτήριο την εμπιστοσύνη, μπορεί να εκτοξεύσει την αποδοτικότητα της επιχείρησης ή του οργανισμού. Η βελτίωση, δε, της επιχειρηματικής ευελιξίας και η διαχείριση της τεχνολογίας, οδηγεί στην παροχή μεγαλύτερης αξίας σε ελάχιστο δυνατό χρόνο. Στο ενεργητικό μας διαθέτουμε πελάτες που απέκτησαν σημαντικό πλεονέκτημα αναφορικά με το κόστος και όχι με την αποδοτικότητα των λειτουργιών και ωφελειών από το BPO. Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν εταιρείες του εξωτερικού που είχαν μόνιμη βάση στην Ελλάδα, για έργα μεγάλης αξίας και διάρκειας.

Η συνεχής μεταφορά των τεχνικών στην Ελλάδα και η διαφοροποίηση των συμβάσεων των πελατών, απαιτούσε συνεχόμενη προσαρμογή τόσο στους φορολογικούς όσο και τους εργασιακούς κανονισμούς. Επίσης, εκτός από ένα σύστημα φορολογικής και εργασιακής συνεργασίας, ήταν απαραίτητο να δώσουν outsourcing τόσο τις υπηρεσίες Facility Management όσο και του προσωπικού. Από την άλλη, η σχέση μεταξύ της οργανωμένης εσωτερικής δομής και των εξόδων μετεγκατάστασης στις διάφορες περιοχές με τη μέθοδο BPO, οδηγεί σε μείωση των σταθερών εξόδων κατά 30% και μεταβολή κατά 15% των σταθερών εξόδων σε μεταβλητά, ανάλογα με τα έργα!

Αντίθετα, εμπορική επιχείρηση που μας έδωσε για outsource τις υπηρεσίες Remote Accounting (μια από τις σημαντικές υπηρεσίες μας), αποδείχθηκε τελικά ότι ανάλωνε εσωτερικούς πόρους για payroll και άτομα για ελέγχους εμπορικής πολιτικής, οι οποίοι μπορούσαν να δώσουν σημαντική πνοή, τόσο σε νέες πωλήσεις στο εξωτερικό, λόγω της εμπειρίας στους κωδικούς εμπορευμάτων και στον τρόπο απόδοσης της σημαντικότητας της διαφοροποίησής τους, όσο και σε δημιουργία υποκαταστημάτων εντός της επικράτειας, με άτομα που διαχρονικά υποστήριζαν τη φιλοσοφία του οργανισμού.

Με τη δημιουργία υποκαταστημάτων και την αύξηση της δυναμικότητας, έγινε το βήμα της παραγωγικής διαδικασίας, αλλάζοντας, τελικά, όλη τη δομή αλλά και το κύρος του ονόματος. Εδώ είναι εμφανής ο απεγκλωβισμός από την καθημερινότητα και η ευκαιρία για επενδυτικές κινήσεις που με μια απλή και μόνο ενασχόληση σε έναν τομέα της επιχείρησης (business unit) μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα, όχι την ευκαιρία, αλλά το δρόμο για την ώθηση για ανάπτυξη. Με απλά λόγια «προδιαγράφουμε το μέλλον».

netweek: Η Revival SA θεωρείται μια από τις πιο εξειδικευμένες στο outsourcing εταιρείες συμβούλων στην Ελλάδα. Ποιες είναι οι νέες υπηρεσίες που έχετε εφαρμόσει σε αυτό το πλαίσιο;

Γιώργος Αντύπας: Η Revival, όντας στο χώρο του BPO από το 1998, έχει καταφέρει να αναπτύξει μια δυναμική που της δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της άμεσης προσαρμοστικότητας στις συνεχόμενες αλλαγές, ικανοποιώντας καθημερινά τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της.Προσπαθώντας να είναι αρωγός στους στόχους και στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και οργανισμών, εφάρμοσε νέες υπηρεσίες οι οποίες ήδη υιοθετούνται από αρκετές επιχειρήσεις: Virtual υποστήριξη outsourcing υπηρεσιών, Υπηρεσίες outsourcing HR, Υπηρεσίες R-Acc (Remote Accounting), Υπηρεσίες on line Business Reports και Υπηρεσίες Hoteligent.

netweek: Virtual υποστήριξη outsourcing υπηρεσιών. Πώς υλοποιείται στην πράξη;

Γιώργος Αντύπας: H Virtual υποστήριξη outsourcing υπηρεσιών αποτελεί την επιτυχημένη μίξη της υπηρεσίας “R-Acc” με την υπηρεσία “on line Business Reports”. Η νέα αυτή ευέλικτη υπηρεσία, που διατίθεται πλέον από το 2015 στο σύνολο των επιχειρήσεων και οργανισμών, αναφέρεται στη δημιουργία μιας εικονικής ομάδας υποστήριξης, απαλλαγμένη από τα έξοδα εξατομικευμένου προσωπικού και τις υπηρεσίες consulting on site και Real Time. Φέτος, το IT outsourcing της βιομηχανίας έφερε, με αύξηση στις μετεγκαταστάσεις και με μεγαλύτερη έμφαση στην in-house ολοκλήρωση των υπηρεσιών, ένα νέο μοντέλο παροχής συμβουλών χαμηλού κόστους, καθώς και μεγαλύτερες απαιτήσεις διαχείρισης.

Ο πελάτης, πλέον, έχει ανάλογα με το SLA., on line ή on time τις συμφωνημένες αναφορές του συστήματος και εξυπηρετείται μέσω των συστημάτων της Revival αυτοματοποιημένα, χωρίς να επικοινωνεί με προσωπικό ή να απασχολεί ίδιους πόρους. Στο ίδιο σύστημα έχει αυτοματοποιημένη ενημέρωση για τις αλλαγές στο τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ διατηρείται ενημέρωση για την ανταλλαγή πληροφοριών.Στη νέα αυτή υπηρεσία, θα ενταχθούν στο άμεσο διάστημα και πρόσθετες υπηρεσίες επιχειρηματικού σχεδιασμού με προκαθορισμένα κριτήρια.

netweek: Πώς βλέπετε σήμερα την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα;

Γιώργος Αντύπας: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα παραμένει παθητική, λόγω της πολιτικής και οικονομίας αστάθειας. Η αλλαγή των όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων, μετά τη συρρίκνωση της ρευστότητας, αλλά και τις συνεχείς πιέσεις για περιορισμό των ανοιγμάτων, υποχρέωσε τους επιχειρηματίες να κινηθούν σε νέα πλαίσια.Η μεταβολή αυτή ενισχύθηκε σημαντικά από την απότομη αύξηση των επισφαλειών και επέφερε συρρίκνωση της αγοραστικής κίνησης. Για να υπάρξει δράση, απαιτείται να λαμβάνονται γρήγορες αποφάσεις και να μεγιστοποιηθεί η προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και των στελεχών, στο νέο σχήμα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σχετίζονται με ηγεσίες στην πρώτη γραμμή, που θα πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: Ουσιαστική στήριξη ηγεσίας, λειτουργία με αποτελεσματικό και ισχυρό προσανατολισμό, αναζήτηση διαφορετικών, αλλά στρατηγικών προοπτικών και χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Η επιτυχία έρχεται σε εκείνους που έχουν τελικό στόχο να «σκοράρουν» και να φτάσουν ως το τέρμα, έχοντας όραμα για το μέλλον. Είναι ανάγκη, πλέον, να ασχοληθούν ενεργά όχι μόνο στο marketing mix, αλλά, επίσης, στο business και στο management mix. Το σημερινό επιχειρηματικό κλίμα με τις μεγάλες αβεβαιότητες, τη συνεχή αλλαγή των κανόνων, τους συνεχώς περιοριζόμενους πόρους και τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις, δημιουργεί νέες ανάγκες σε επίπεδο management. Κάθε επιχείρηση οφείλει να καθορίσει τη στρατηγική της, βάσει των δικών της αναγκών και προσδοκιών. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται άμεση κινητικότητα τόσο στη λήψη όσο και στην εφαρμογή των αποφάσεων. Αυτό σημαίνει ότι ο έγκαιρος προγραμματισμός και η εξειδίκευση είναι τα όπλα για την επίτευξη του σκοπού.

Τα παραπάνω αποτελούν σύνθετες επιχειρηματικές διαδικασίες, ώστε να μην επαναληφθούν τα πιθανά λάθη του παρελθόντος, αλλά και να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους. Σε αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται η τομή του “Make or Buy”. Δίλημμα που πολλές φορές απασχολεί τόσο οριζόντια, όσο και κάθετα τις επιχειρήσεις. Ακόμα μια αξιόπιστη λύση αποτελεί το μοντέλο Business Process Outsourcing (BPO), όπως και η σωστή επιλογή στρατηγικών συνεργατών.

netweek:Διαθέτοντας τεράστια εμπειρία στο outsourcing, πόσο πιστεύετε ότι συμβάλλει το outsourcing στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης στην Ελλάδα του σήμερα; Πού εντοπίζετε τις τάσεις για το μέλλον;

Γιώργος Αντύπας: Αρχικά είναι αναγκαίο να εξετάσουμε τους λόγους που οδηγούν τις σημερινές επιχειρήσεις στην εφαρμογή του μοντέλου outsourcing. Με την εφαρμογή του μοντέλου αυτού, κάθε επιχείρηση στοχεύει αποκλειστικά στο core business. Άλλωστε, οι περισσότεροι επιχειρηματίες χαρακτηρίζονται από το όραμα ταχύτητας στη λήψη αποφάσεων, όπως και το ταλέντο για επέκταση και δημιουργία. Ωστόσο, η υπερεκτίμηση των ικανοτήτων και ο υψηλός συγκεντρωτισμός με καθήκοντα καθυστερεί πολλές φορές την ανάπτυξη της επιχείρησης. Στόχος του outsourcing, λοιπόν, είναι οι επιχειρηματίες να έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους, με σκοπό να εστιάσουν σε ζωτικές λειτουργίες. Όταν θέτουν στόχους και χαράζουν στρατηγικές, ορίζοντας και αναθέτοντας εργασίες, θα πρέπει να επικεντρώνουν το χρόνο τους στους πόρους και στις βασικές δραστηριότητες της εταιρείας τους, δίχως να ανησυχούν για τα αποτελέσματα και τις όποιες παρενέργειες - ώστε να συνεχίζουν να καθορίζουν «νέους στόχους» και το «επόμενο βήμα» προς την επιτυχία.

Ο κόσμος των επιχειρήσεων πιστεύει ότι το μοντέλο outsourcing ως στρατηγική αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, ωστόσο αυτό αποτελεί μύθο αφού οι νέες τεχνολογίες σε συνδυασμό με το management νέας γενιάς καθιστούν το μοντέλο αυτό προσιτό και για τις μικρές επιχειρήσεις. Το Business Process Outsourcing στοχεύει στη συστηματική αναδιοργάνωση των τμημάτων υποστήριξης, στις αποδοτικότερες διαδικασίες και στις δομές τους. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αντιληφθούν το BPO σε όλο το φάσμα υπηρεσιών του, όμως είναι δεδομένο ότι έχουν κάνει ήδη τα πρώτα βήματα, ξεκινώντας από τη μηχανογράφηση και το ΙΤ και επεκτείνοντας τη χρήση του και στο λογισμικό τους. Βλέπουμε, πλέον, στην αγορά, πολλά παραδείγματα BPO για Data centers & υπηρεσίες υποδομών, Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (για συντήρηση, έλεγχο ή αναβάθμιση του εξοπλισμού), Υπηρεσίες παροχής λογισμικών εφαρμογών (ERP, CRM, WMS), Υπηρεσίες τήρησης αντιγράφων ασφαλείας & ανάκτησης δεδομένων, Υπηρεσίες τηλεφωνικής επικοινωνίας Call Centers και Υπηρεσίες 3PL WMS. Η μελλοντική ανάπτυξη έρχεται από την κατανόηση του μοντέλου, όπως και από την ευρύτερη εφαρμογή του σε νευραλγικούς χώρους-τομείς της επιχείρησης, όπως ο οικονομικός (που είναι απόλυτα νευραλγικός) και ο υποστηρικτικός (Back Office). Οι τάσεις για το μέλλον εστιάζονται σε πέντε τομείς που θα το βοηθήσουν στο να γίνει περισσότερο παραγωγικό και αποτελεσματικό: Νέες τεχνολογίες, Αυτοματοποίηση, Νέες συμπεριφορές, Νέες σχέσεις και Νέοι ορίζοντες.

netweek: Είναι η μείωση κόστους ο βασικός παράγοντας που οδηγεί στην απόφαση για να κάνει κανείς outsource;

Γιώργος Αντύπας: Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι εταιρείες εμπιστεύονται το μοντέλο outsourcing. Συνήθως, η μετάβαση αυτή αποσκοπεί στην εξοικονόμηση χρημάτων. Η μείωση των δαπανών συνεπάγεται άμεσα για τις επιχειρήσεις αύξηση της κερδοφορίας. Έτσι, με το μοντέλο outsourcing επιτυγχάνεται άμεσα διαχείριση του κόστους, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δεν είναι τυχαίο ότι το 17,6% των επιχειρήσεων επιλέγουν το outsourcing για μείωση κόστους. Προφανώς, η παραπάνω εκδοχή δεν σημαίνει ότι είναι η απόλυτα ορθή σε όλες τις περιπτώσεις και σίγουρα αποτελεί την πρώιμη φάση του BPO, που, αν τη δούμε μόνο από αυτή τη σκοπιά, χάνεται όλο το φάσμα των βελτιώσεων που έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί μια επιχείρηση.

Από την άλλη πλευρά, ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων επιλέγει το μοντέλο outsourcing ως στρατηγική για περισσότερη εξειδίκευση σε νευραλγικούς τομείς, άλλοτε για τεχνογνωσία ή ευελιξία, όπως και για σιγουριά σε εσωτερικές διαδικασίες. Επιπρόσθετα, η επιλογή ενός δοκιμασμένου συνεργάτη που έχει αποδείξει τις ικανότητές του, και με κριτήριο την εμπιστοσύνη, μπορεί να εκτοξεύσει την αποδοτικότητα της επιχείρησης ή του οργανισμού. Η βελτίωση, δε, της επιχειρηματικής ευελιξίας και η διαχείριση της τεχνολογίας, οδηγεί στην παροχή μεγαλύτερης αξίας σε ελάχιστο δυνατό χρόνο. Στο ενεργητικό μας διαθέτουμε πελάτες που απέκτησαν σημαντικό πλεονέκτημα αναφορικά με το κόστος και όχι με την αποδοτικότητα των λειτουργιών και ωφελειών από το BPO. Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν εταιρείες του εξωτερικού που είχαν μόνιμη βάση στην Ελλάδα, για έργα μεγάλης αξίας και διάρκειας.

Η συνεχής μεταφορά των τεχνικών στην Ελλάδα και η διαφοροποίηση των συμβάσεων των πελατών, απαιτούσε συνεχόμενη προσαρμογή τόσο στους φορολογικούς όσο και τους εργασιακούς κανονισμούς. Επίσης, εκτός από ένα σύστημα φορολογικής και εργασιακής συνεργασίας, ήταν απαραίτητο να δώσουν outsourcing τόσο τις υπηρεσίες Facility Management όσο και του προσωπικού. Από την άλλη, η σχέση μεταξύ της οργανωμένης εσωτερικής δομής και των εξόδων μετεγκατάστασης στις διάφορες περιοχές με τη μέθοδο BPO, οδηγεί σε μείωση των σταθερών εξόδων κατά 30% και μεταβολή κατά 15% των σταθερών εξόδων σε μεταβλητά, ανάλογα με τα έργα!

Αντίθετα, εμπορική επιχείρηση που μας έδωσε για outsource τις υπηρεσίες Remote Accounting (μια από τις σημαντικές υπηρεσίες μας), αποδείχθηκε τελικά ότι ανάλωνε εσωτερικούς πόρους για payroll και άτομα για ελέγχους εμπορικής πολιτικής, οι οποίοι μπορούσαν να δώσουν σημαντική πνοή, τόσο σε νέες πωλήσεις στο εξωτερικό, λόγω της εμπειρίας στους κωδικούς εμπορευμάτων και στον τρόπο απόδοσης της σημαντικότητας της διαφοροποίησής τους, όσο και σε δημιουργία υποκαταστημάτων εντός της επικράτειας, με άτομα που διαχρονικά υποστήριζαν τη φιλοσοφία του οργανισμού.

Με τη δημιουργία υποκαταστημάτων και την αύξηση της δυναμικότητας, έγινε το βήμα της παραγωγικής διαδικασίας, αλλάζοντας, τελικά, όλη τη δομή αλλά και το κύρος του ονόματος. Εδώ είναι εμφανής ο απεγκλωβισμός από την καθημερινότητα και η ευκαιρία για επενδυτικές κινήσεις που με μια απλή και μόνο ενασχόληση σε έναν τομέα της επιχείρησης (business unit) μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα, όχι την ευκαιρία, αλλά το δρόμο για την ώθηση για ανάπτυξη. Με απλά λόγια «προδιαγράφουμε το μέλλον».

netweek: Η Revival SA θεωρείται μια από τις πιο εξειδικευμένες στο outsourcing εταιρείες συμβούλων στην Ελλάδα. Ποιες είναι οι νέες υπηρεσίες που έχετε εφαρμόσει σε αυτό το πλαίσιο;

Γιώργος Αντύπας: Η Revival, όντας στο χώρο του BPO από το 1998, έχει καταφέρει να αναπτύξει μια δυναμική που της δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της άμεσης προσαρμοστικότητας στις συνεχόμενες αλλαγές, ικανοποιώντας καθημερινά τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της.Προσπαθώντας να είναι αρωγός στους στόχους και στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και οργανισμών, εφάρμοσε νέες υπηρεσίες οι οποίες ήδη υιοθετούνται από αρκετές επιχειρήσεις: Virtual υποστήριξη outsourcing υπηρεσιών, Υπηρεσίες outsourcing HR, Υπηρεσίες R-Acc (Remote Accounting), Υπηρεσίες on line Business Reports και Υπηρεσίες Hoteligent.

netweek: Virtual υποστήριξη outsourcing υπηρεσιών. Πώς υλοποιείται στην πράξη;

Γιώργος Αντύπας: H Virtual υποστήριξη outsourcing υπηρεσιών αποτελεί την επιτυχημένη μίξη της υπηρεσίας “R-Acc” με την υπηρεσία “on line Business Reports”. Η νέα αυτή ευέλικτη υπηρεσία, που διατίθεται πλέον από το 2015 στο σύνολο των επιχειρήσεων και οργανισμών, αναφέρεται στη δημιουργία μιας εικονικής ομάδας υποστήριξης, απαλλαγμένη από τα έξοδα εξατομικευμένου προσωπικού και τις υπηρεσίες consulting on site και Real Time. Φέτος, το IT outsourcing της βιομηχανίας έφερε, με αύξηση στις μετεγκαταστάσεις και με μεγαλύτερη έμφαση στην in-house ολοκλήρωση των υπηρεσιών, ένα νέο μοντέλο παροχής συμβουλών χαμηλού κόστους, καθώς και μεγαλύτερες απαιτήσεις διαχείρισης.

Ο πελάτης, πλέον, έχει ανάλογα με το SLA., on line ή on time τις συμφωνημένες αναφορές του συστήματος και εξυπηρετείται μέσω των συστημάτων της Revival αυτοματοποιημένα, χωρίς να επικοινωνεί με προσωπικό ή να απασχολεί ίδιους πόρους. Στο ίδιο σύστημα έχει αυτοματοποιημένη ενημέρωση για τις αλλαγές στο τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ διατηρείται ενημέρωση για την ανταλλαγή πληροφοριών.Στη νέα αυτή υπηρεσία, θα ενταχθούν στο άμεσο διάστημα και πρόσθετες υπηρεσίες επιχειρηματικού σχεδιασμού με προκαθορισμένα κριτήρια.


netweek: Ποια είναι η αποδοχή της Virtual υποστήριξης outsourcing υπηρεσιών από την αγορά;

Γιώργος Αντύπας: Δεδομένου ότι η βιομηχανία γίνεται όλο και πιο πρόθυμη να συνεργαστεί με τεχνολογίες cloud & virtual υποστήριξης, έρχεται πιο κοντά στα οφέλη της τυποποίησης. Η αυξημένη αποτελεσματικότητα και το virtualization μειώνουν σημαντικά το κόστος υποστήριξης. Έτσι, ακόμη και στις κατά παραγγελία outsourcing επεμβάσεις, μπορεί κάλλιστα να υπάρχουν περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές, τόσο στο περίπλοκο περιβάλλον μιας και μοναδικής εταιρείας, όσο και μεταξύ εταιρειών - τόσο του πελάτη όσο και του παρόχου.Το cloud και το virtualization συγκλίνουν για να δημιουργήσουν αυτό το νέο μοντέλο λειτουργίας που θα γίνει το νέο πρότυπο για το BPO.

Οι επιχειρήσεις θα λάβουν μια ρεαλιστική προσέγγιση, όπου θα τους παρέχονται υποδομές και λύσεις, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και την οικοδόμηση της εσωτερικής εμπειρογνωμοσύνης. Οι … cloud-based λύσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως σημείο τομής, ενώ γενικότερα το cloud computing και οι λύσεις αποθήκευσης θα προχωρήσουν σε νέες εφαρμογές. Οι επιφυλάξεις των πελατών είναι αρκετές και αποτελούν επέκταση των επιφυλάξεων που είχαν, ήδη, δημιουργηθεί από το BPO. Αν το BPO δημιουργούσε ανασφάλεια για τα δεδομένα ή για το προσωπικό της επιχείρησης, τώρα οι «φόβοι» μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο.

Το outsourcing περιλαμβάνει την αναδιοργάνωση των τμημάτων και, συνεπώς, αποτελεί μια «επαναστατική ιδέα» - γι’ αυτό και αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη τόσο από τα διευθυντικά στελέχη όσο και από τους εργαζόμενους. Συχνά λοιπόν υπάρχει ο φόβος του ελέγχου και ο φόβος της εξάρτησης από τον συνεργάτη. Η απάντηση της Revival καλύπτει τόσο το τυπικό κομμάτι όσο και το ουσιαστικό λειτουργικό. Το τυπικό κομμάτι, από το οποίο ξεκινάει βέβαια και η συνεργασία, είναι το SLA και οι όροι του. Ξεκάθαροι όροι για τη ευθύνη των μερών και συνεχής και συστηματικός έλεγχος των συμφωνηθέντων μέσα στα καθορισμένα πλαίσια δίνουν μια απόλυτα επαγγελματική σχέση, καλύπτοντας κάθε πτυχή του τυπικού μέρους. Από την ουσιαστική σκοπιά, όμως, η εμπιστοσύνη της επιλογής και τα αποτελέσματα είναι αυτά που θα δικαιώσουν την επιλογή αν ακολουθήσουμε, με ισχυρή πάντα θέληση και πειθαρχία, το νέο μοντέλο.

netweek: Oι επιχειρήσεις σήμερα οφείλουν να ενσωματώσουν ψηφιακές πρακτικές στην υλοποίηση των στρατηγικών τους αν θέλουν να παραμείνουν – τουλάχιστον - ανταγωνιστικές. Ποιες είναι οι προκλήσεις σήμερα σε αυτό το πλαίσιο και πώς μπορεί να βοηθήσει η Revival;

Γιώργος Αντύπας: Το 2015 είναι το έτος της επαναδιαπραγμάτευσης. Έτσι, λοιπόν, προβλέπεται υπερδιπλασιασμός στη συνολική αξία και στις εξωτερικές αναθέσεις. Πολλοί από αυτούς τους πελάτες θα παραιτηθούν από τον «παραδοσιακό πύργο», με βάση την εξωτερική ανάθεση και θα προσεγγίσουν ένα multisourcing μοντέλο, το οποίο θα βασίζεται και στο «σύννεφο». Αυτό θα οδηγήσει επίσης την ευαισθητοποίηση και την υιοθέτηση του ενοικίασης λογισμικού στο cloud, καθώς οι αγοραστές φαίνεται ότι θα χρησιμοποιήσουν τα Google Analytics και την αυτοματοποίηση, για να εκσυγχρονιστούν και να εκμεταλλευτούν το «σύννεφο».

H Revival είναι από μόνη της μία πρόκληση, αφού τόλμησε να διαθέσει ένα νέο μοντέλο στη σημερινή εποχή, μέσα σε συνεχείς προκλήσεις και μεταβολές. Προκλήσεις του σήμερα αποτελούν η ελαχιστοποίηση του κόστους, η αριστοποίηση της αποδοτικότητας και ο χρόνος αντίδρασης. Στο πλαίσιο αυτό, η Revival ανταποκρίνεται με όπλα την υψηλή προσαρμοστικότητα των στελεχών, το πολυσύνθετο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που διαθέτει, όπως και τις τεχνολογίες αιχμής που επενδύει σε τακτικά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διαφυλάξει και να προάγει τα συμφέροντα των πελατών της.

netweek: Με ποιο τρόπο συμβάλλει η Revival στην αξιοποίηση της πληροφορίας από το management των πελατών σας;

Γιώργος Αντύπας: Στοιχεία και αναλύσεις θα παίξουν τον κεντρικό ρόλο στην προμήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο χρόνος, δε, της απόκτησης είναι πλέον όχι μόνο σημαντικός, αλλά καθοριστικός για τις αποφάσεις. Κάθε επιχειρηματίας έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά με διάφορες προκλήσεις. Αξιολογεί διαρκώς και εντοπίζει τα τμήματα της επιχείρησης, όπου απαιτείται καλύτερος σχεδιασμός ή αλλαγή τρόπου λειτουργίας. Η «κρίση», όπως όλοι πλέον λέμε, μας δίδαξε ότι ο έλεγχος είναι πάντα απαραίτητος και μάλιστα περιοδικά από ένα «τρίτο μάτι!», απαλλαγμένο από τη συνήθεια των διεργασιών και προσώπων. Οι επιχειρήσεις θα στηρίζονται σε καλύτερα δεδομένα και στη διαφάνεια του κόστους για την κατανόηση των ευκαιριών βελτιστοποίησης, όπου απαιτούν καλύτερη ενσωμάτωση των διαδικασιών διαχείρισής τους.

Τέτοιες λειτουργίες είναι όλες οι βαθμίδες του reporting και του καθημερινού ελέγχου της επιχείρησης με αμεσότητα. Η ουσιαστική μέθοδος των check lists, και όχι η γραφειοκρατική παρακολούθηση των λειτουργιών, όπως και η αμεσότητα λήψης αποφάσεων με τις διορθωτικές ενέργειες αποτελεί, πλέον, τακτική όλων των επιχειρήσεων. Η Revival διαφοροποιείται διαχρονικά από τον ανταγωνισμό, λόγω της άμεσης προσαρμοστικότητας που προσφέρουν τα business units, όπως και της ταχύτητας επέμβασης στα σημεία που επιχειρεί. Για τον λόγο αυτό παρουσιάζεται αρχικά ως «επαναστάτης», εμφανίζοντας άμεσα δείγματα της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας και καταλήγοντας πάντα με στιβαρότητα στην ομαδική επιτυχία του αποτελέσματος.

netweek: Μιλήστε μας, τέλος, για το πού σχεδιάζετε να βρίσκεται το μέλλον της Revival και ποιες είναι οι επενδύσεις σε αυτό το πλαίσιο…

Γιώργος Αντύπας: Η Revival διαθέτει σαφή προσανατολισμό στην παροχή υπηρεσιών, με βλέψεις και προοπτική για συνεχή ανάπτυξη, ικανοποιώντας διαρκώς τις ανάγκες των πελατών με καινοτόμες ιδέες, βασισμένες στις νέες τεχνολογίες και τον αυτοματισμό, έχοντας ως σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών. Οδεύοντας στην 3η γενιά, όπου εφαρμογές και φορητές συσκευές είναι απόλυτα συνδεδεμένες, περνάμε στην υλοποίηση του αυτοματοποιημένου μοντέλου επιχειρηματικών ιδεών, σε άμεσο χρόνο και, συνεπώς, σε άμεσο επανασχεδιασμό, όπου απαιτείται.

Η Revival έχοντας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται ως βιομηχανία παροχής υπηρεσιών παράγει, κυρίως, παρά αγοράζει αξιόπιστα στελέχη-συμβούλους για την επίτευξη του σκοπού της. Σε αυτό συντελεί και η συνεργασία με την Study Smart the education think tank, η οποία ανέλαβε την ετήσια επιμόρφωση των στελεχών της, με συνεχόμενες ενδο- εταιρικές ημερίδες . Προκειμένου να υλοποιηθεί η επιχειρησιακή στρατηγική, κρίνεται απαραίτητο τα διάφορα Business Units και η διοίκησή τους να επικοινωνούν μεταξύ τους για την επίτευξη up-selling (π.χ. upgrades) και cross-selling (π.χ. νέες υπηρεσίες σε υφιστάμενο πελατολόγιο).

Η επενδυτική πολιτική θα συνεχίζει και στο μέλλον, αφού είναι αποδεδειγμένο ότι απαιτούνται εξειδικευμένοι τεχνοκράτες στα ιδιαίτερα αντικείμενα που διαχειρίζεται, οι οποίοι δεν είναι δυνατό ούτε άμεσα να παραχθούν, ούτε να καλυφθούν από το υπάρχον δυναμικό. Στο πλαίσιο αυτό, η Revival προχώρησε το 2014 στην εξαγορά της Idealsoft, εξειδικευμένης εταιρείας στη βιομηχανική κοστολόγηση και ανάλυση, κάνοντας ακόμα μια βαθιά τομή στο ιδιαίτερο κομμάτι της παραγωγής (στο οποίο επενδύει εδώ και χρόνια). Η επένδυση, δε, στο χώρο του τουρισμού και της εφοδιαστικής αλυσίδας συνεχίζεται επιτυχημένα εδώ και 14 πλέον μήνες, με συνεχόμενες πρωτοποριακές τεχνικές, ευέλικτα εργαλεία και επεκτατική πολιτική.

Η ανάπτυξη της υποστήριξης του reporting ξενοδοχειακού χαρακτήρα με το Hoteligent, έχει απήχηση σε ξενοδοχειακές μονάδες, κρουαζιερόπλοια, αλυσίδες εστίασης και υπηρεσίες f&b Catering . Το Hoteligent είναι ένα δυναμικό εργαλείο BI , το οποίο παράγει on line αναφορές για τις λειτουργίες της επιχείρησης, διαχωρισμένο σε business units, με ανάλυση κοστολογικού χαρακτήρα, συνδυάζοντας άριστα τις Οικονομικές Υπηρεσίες και το εμπορικό κομμάτι κάθε επιχείρησης. Για κάθε στοχευόμενο τμήμα της αγοράς, υπάρχει μοναδική πρόταση συνεργασίας που χαρακτηρίζεται από διαφορετική σύνθεση προϊόντων και υπηρεσιών. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, η Revival είναι σε θέση να καθοδηγήσει τις επιχειρήσεις, με μια διαφοροποιημένη στρατηγική, προσαρμοσμένη σε αυτές, με σκοπό την επίτευξη των στόχων τους.

netweek (T. 361)
« 1 2 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Netweek Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Banking / Finance

International

Τηλεπικοινωνίες

Πολιτισμός / Ψυχαγωγία

e-government

Μουσική Βιομηχανία

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Services

Ενέργεια / Περιβάλλον

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778