Σημαντικό κομμάτι των δράσεων και μεταρρυθμίσεων για τον πολυπόθητο ψηφιακό μετασχηματισμό του Κράτους έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Η Γραμματεία δουλεύει ακατάπαυστα τους τελευταίους μήνες θέτοντας σε λειτουργία σειρά νέων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών που εξυπηρετούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ενώ παράλληλα διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών του Κράτους.

Ο καθηγητής Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στη θέση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, καθώς είχε υπηρετήσει τη θέση αυτή και το διάστημα 2004 έως 2009. Κατά τη θητεία του δημιουργήθηκαν τα πληροφοριακά συστήματα φορολογίας ακινήτων (ΕΤΑΚ) και περιουσιολογίου (E9), το νέο TAXISNet, το ηλεκτρονικό τελωνείο (ICISNet), το (ELENXIS), το σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης συνταξιούχων και το σύστημα ενημέρωσης μέσω κινητής τηλεφωνίας (Μ-Taxis).

Στη συζήτηση που είχαμε μαζί του εστιάσαμε στην τρέχουσα και μελλοντική εικόνα της ΓΓΠΣ, κυρίως όσον αφορά το θέμα των υποδομών, αλλά και των έργων που αναμένεται να αναλάβει.

Ποιος είναι ο ρόλος που έχει αναλάβει στο νέο πλαίσιο διακυβέρνησης, η ΓΓΠΣΔΔ;

Με τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, η Γενική Γραμματεία καθίσταται νευραλγικός και βασικός πυλώνας της τεχνολογικής αναβάθμισης και του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου. Η ΓΓΠΣΔΔ έχει ήδη υλοποιήσει αλλά και σχεδιάζει ένα σύνολο από δράσεις προκειμένου να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη αλλά και επίτευξη οικονομίας κλίμακας με στόχο την εξοικονόμηση πόρων για το Ελληνικό Δημόσιο.

Στρατηγικός στόχος είναι η ανάπτυξη εφαρμογών και η αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Στην πράξη ποιες αρμοδιότητες έχει αναλάβει η ΓΓΠΣ μέχρι τώρα;

Μια από τις βασικότερες αρμοδιότητες είναι η ευθύνη ως Κέντρο Δεδομένων (Data Center) συνολικά για τη Δημόσια Διοίκηση, με σκοπό την αποθήκευση δεδομένων και την φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων των Φορέων του Δημόσιου Τομέα, σχεδιάζοντας και λειτουργώντας παραγωγικά το G-Cloud και τα πληροφοριακά συστήματα για τον σκοπό αυτό.

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τον ψηφιακό Μετασχηματισμό καθώς μέσω αυτού διασυνδέονται οι φορείς του Δημοσίου προκειμένου να αντλήσουν την απαραίτητη πληροφορία που χρειάζονται για την διεκπεραίωση ενός αιτήματος του πολίτη, χωρίς την δική του μέριμνα. Η αξιοποίηση του από τους δημόσιους φορείς αυξάνει καθημερινά. Ενδεικτική είναι η πρόσφατη διαλειτουργικότητα που αφορά την απαλλαγή των πολιτών και των επιχειρήσεων από την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας στους Δήμους καθώς και για την ηλεκτρονική λήψη ληξιαρχικών πιστοποιητικών μέσω του Gov.gr.

Η ΓΓΠΣΔΔ είναι η αρμόδια υπηρεσία για το εθνικό δίκτυο δημόσιας διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που αφορά την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση του Δημοσίου. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται και με την Κ.Τ.Π. Α.Ε. Σημειώνεται ότι το έργο αυτό δεν είχε προχωρήσει για περισσότερο από 5 χρόνια. Τέλος υποστηρίζει καθημερινά τη λειτουργία όλων των εσωτερικών και οριζόντιων εφαρμογών των Υπηρεσιών των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Και επιπλέον τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, του ΔΙΑΥΓΕΙΑ, του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ και μεριμνά για την μετεξέλιξή τους.

Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια πιο αναλυτική εικόνα των υποδομών, στις οποίες βασίζεται το G-Cloud;

Οι υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) που αναπτύσσει και διαχειρίζεται η ΓΓΠΣΔΔ, αποτελούν την υπολογιστική υποδομή του Δημοσίου, στην οποία πρέπει να εγκατασταθούν έως την 01.01.2022 όλα τα βασικά πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν τα Υπουργεία, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ανεξάρτητες Αρχές και αφορούν σε συναλλαγές με πολίτες, επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, παρέχοντας υπηρεσίες συμφωνημένου επιπέδου (Service Level Agreement SLA) σε όλους τους φορείς.

Οι υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) των της ΚτΠ ΑΕ μεταφέρθηκαν και περιήλθαν στην κυριότητα της ΓΓΠΣΔΔ για τον σκοπό αυτό. Έτσι σήμερα η ΓΓΠΣΔΔ διαχειρίζεται 7120 VCPUs, 66 TB μνήμης και σχεδόν 1 Petabyte αποθηκευτικού χώρου. Ελάχιστοι φορείς που έχουν διαβαθμισμένα πληροφοριακά συστήματα, εξαιρούνται από αυτό τον σχεδιασμό όπως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείου Εξωτερικών ή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Πώς προχωρά η ενσωμάτωση των υπηρεσιών στο G-Cloud;

Έπειτα από την ενοποίηση των υφιστάμενων υποδομών υπολογιστικού νέφους της ΓΓΠΣΔΔ και της ΚτΠ και την ανάληψη της διαχείρισης από την ΓΓΠΣΔΔ, έγινε καταγραφή των δεσμεύσεων που υπάρχουν στην υφιστάμενη κατάσταση αλλά και επιπλέον μέσω ειδικής εφαρμογής, καταγραφή των αιτημάτων φιλοξενίας στο ενοποιημένο πλέον G-Cloud. Μέχρι σήμερα, πάνω από 206 δημόσιοι φορείς έχουν ενταχθεί στις υποδομές G-Cloud. Η ενσωμάτωση των φορέων προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Πριν λίγες ημέρες τέθηκαν σε λειτουργία και τα λεγόμενα «ψηφιακά γκισέ». Πώς λειτουργούν; Αφορούν το σύνολο του Δημοσίου τομέα;

Τα «ψηφιακά γκισέ» αποτελούν μια καινοτόμα υπηρεσία που έθεσε σε λειτουργία η ΓΓΠΣΔΔ. Ξεκίνησε για την απόδοση κλειδαρίθμου από την ΑΑΔΕ στους πολίτες. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα myAADElive και στη συνέχεια ορίζεται ένα ψηφιακό ραντεβού με εκπρόσωπο της υπηρεσίας. Το ψηφιακό ραντεβού πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση κάμερας. Ο πολίτης με αυτόν τον τρόπο μπορεί από το σπίτι ή το γραφείο του να λάβει κλειδάριθμο του taxisnet. Τα ψηφιακά γκισέ πρόκειται σύντομα να επεκταθούν στα ΚΕΠ καθώς και στον e-ΕΦΚΑ. Στόχος μας είναι να αποτελέσουν εναλλακτικό τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών και να διευκολύνουμε παράλληλα εκείνους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, προβλήματα υγείας ώστε να ολοκληρώνουν μια συναλλαγή με το Δημόσιο χωρίς να ταλαιπωρηθούν.

Προχωρά η ταυτοποίηση των Μητρώων; Ποιος θα είναι ο νέος Προσωπικός Αριθμός του Πολίτη και σε τι θα μας διευκολύνει;

Στη ΓΓΠΣΔΔ εργαζόμαστε εντατικά για την ταυτοποίηση των στοιχείων των πολιτών μεταξύ των βασικών Μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης. Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο που έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό με σκοπό να παρέχουμε σύνθετες υπηρεσίες. Σήμερα υφίστανται εναλλακτικοί κωδικοί ταυτοποίησης, όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, και εντοπίζουμε διαφορετικά στοιχεία πολίτη στα Μητρώα, έστω και σε περιορισμένες περιπτώσεις. Όταν αυτό όμως συμβαίνει, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε συνολικά και με το πάτημα ενός κουμπιού τις ασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους που κάποιος έχει καταβάλει, αν λαμβάνει επιδοτήσεις, αν άλλαξε πρόσφατα αυτοκίνητο ή αν απέκτησε ένα παιδί. Τα ζητήματα αυτά επιλύονται με τον νέο ενιαίο αριθμό που θα χρησιμοποιούμε ως πολίτες και που θα αποκαλείται Προσωπικός Αριθμός, όπως έχει αναφέρει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτός θα είναι τα ψηφία του σημερινού ΑΦΜ. Ένας ενιαίος και μοναδικός αριθμός για τον κάθε πολίτη που θα τον συνοδεύει στη ζωή του και θα είναι το αναγνωριστικό στις συναλλαγές του με το Δημόσιο. Προκειμένου να αποδοθεί ορθά σε όλους τους πολίτες, σύντομα ολοκληρώνεται η ταυτοποίηση μεταξύ των βασικών Μητρώων, ώστε να αντιμετωπιστούν διπλοεγγραφές, ελλιπή στοιχεία και άλλα τεχνικά ζητήματα που έχουν έλθει από το παρελθόν των πληροφοριακών συστημάτων

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η απαλλαγή των πολιτών και των επιχειρήσεων από την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας στους Δήμους. Θα αφορά σταδιακά και άλλους φορείς;

Πράγματι οι Δήμοι όλης της χώρας θα μπορούν να αντλούν αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, τη φορολογική ενημερότητα πολιτών και επιχειρήσεων τους κατά τη διαδικασία πληρωμής τους. Έτσι, απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση να προσκομίζουν με αυτοπρόσωπη παρουσία ή ηλεκτρονικά φορολογική ενημερότητα. Με τη συγκεκριμένη απόφαση δεν καταργείται η υποχρέωση πολιτών και επιχειρήσεων να είναι φορολογικά ενήμεροι, αλλά μόνο η υποχρέωση προσκόμισης της ενημερότητας. Η συγκεκριμένη διαλειτουργικότητα ξεκίνησε να υλοποιείται για την Βουλή των Ελλήνων, διατίθεται πλέον σε όλους τους Δήμους και πρόκειται να επεκταθεί σταδιακά για το σύνολο των δημοσίων φορέων. Προσκαλούμε δε όσους φορείς δεν το έχουν ήδη πράξει, να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους για ένταξη τους στη διαδικασία. Σκοπός είναι σταδιακά να μη χρειάζεται η έκδοση εκατοντάδων χιλιάδων ενημεροτήτων ετησίως.