Άγονος κρίθηκε ο διαγωνισμός του Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) για το έργο «Παροχή επιμόρφωσης στις ΤΠΕ για το προσωπικό του Cedefop», καθώς δεν κατέθεσε καμία εταιρεία.

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης στις ΤΠΕ για το προσωπικό του Cedefop.