Η Intralot είναι η πρώτη εταιρεία η οποία έλαβε άδεια για το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης βιντεολόττο (VLTs), iGEM, από το αρμόδιο Υπουργείο του Περού. Η άδεια δόθηκε ύστερα από την επιτυχημένη διαδικασία πιστοποίησης από τη διεθνή εταιρεία πιστοποίησης GLI.

Η έκδοση του συστήματος για το Περού πιστοποιήθηκε ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου για τον έλεγχο, την εποπτεία και τη διαχείριση βιντεολόττο στη χώρα. Η Intralot θα παρέχει το iGEM και τις σχετικές υπηρεσίες αποκλειστικά μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Gaming Solutions International SAC, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα στις εταιρείες που λειτουργούν βιντεολόττο στο Περού να λειτουργούν σύμφωνα με το νέο νόμο που ισχύει στη χώρα, αλλά και να αξιοποιήσουν τις πρωτοποριακές υπηρεσίες του iGEM, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά την επιχείρησή τους. Το σύστημα iGEM, είναι η ολοκληρωμένη λύση της INTRALOT για δίκτυα βιντεολόττο μεγάλης κλίμακας.