Με αφορμή Δελτίο Τύπου της ΕΕΤΤ, σχετικά με την εφαρμογή περαιτέρω μέτρων για Άτομα με Αναπηρίες, ο ΟΤΕ δηλώνει ότι το πρόστιμο αυτό επιχειρεί να σπιλώσει την εικόνα και το κύρος του ΟΤΕ σε έναν τομέα όπου αποδεδειγμένα έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει, πολλά χρόνια προτού ιδρυθεί ακόμα η ΕΕΤΤ.

Ακόμα, η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι όχι μόνο της κουλτούρας του ΟΤΕ αλλά και της επιχειρησιακής του στρατηγικής. Εξάλλου, ο ΟΤΕ από την ίδρυσή του έχει δείξει μεγάλη ευαισθησία και έχει αναπτύξει ποικίλες δράσεις στον τομέα που σήμερα ονομάζουμε Εταιρική Υπευθυνότητα.

Επιπρόσθετα, μέτρα που αφορούν σε Άτομα με Αναπηρίες και ορίζονται βάσει νόμου, εντάσσονται στις δράσεις που συνθέτουν την Καθολική Υπηρεσία. Σε αυτήν συμμετέχει βάσει νόμου το σύνολο της αγοράς. Ωστόσο, από το 2002 και μετά, ο ΟΤΕ παρέχει στο πλαίσιο της ΚΥ συγκεκριμένες υπηρεσίες προς ΑΜΕΑ, ύψους αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς καμία απολύτως συνεισφορά από οποιονδήποτε, ούτε από το Κράτος ούτε από άλλους παρόχους.

Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι το πρόστιμο αυτό είναι άδικο καθώς: α) επεβλήθη μονομερώς από την ΕΕΤΤ, μέσω διαδικασίας στην οποία δεν συμμετείχαν οι φορείς εκείνοι που συνέταξαν την ΚΥΑ και ενώ, την ίδια ώρα, εξετάζουν τρόπους να αντιμετωπισθούν τα ζητήματα που βάσιμα έθεσε ο ΟΤΕ, ήδη προ 20 μηνών και β) έχει επωμιστεί μόνος του το σύνολο του κόστους παροχής καθολικής υπηρεσίας στη χώρα μας για 8 χρόνια.