Στην πώληση και μεταβίβαση στην Deutsche Telekom 14.865.886 μετοχών του ΟΤΕ, κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 3,03% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού, προχώρησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο.

Η πώληση των μετοχών πραγματοποιήθηκε με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων. Το τίμημα είναι 29 ευρώ ανά μετοχή και ανέρχεται συνολικά σε 431.110.694 ευρώ.

Εντωμεταξύ ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι την Tετάρτη 26 Νοεμβρίου θα δημοσιεύσει τα οικονομικά του αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2008, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).