Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας Αλφα Γκρισιν Υπηρεσιών Διοίκησης και Χρηματ/μικων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης από την Αλφα Γκρισιν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν.

Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης εγκρίθηκε και από τους Διαχειριστές της απορροφούμενης εταιρείας και υπεγράφη από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιρειών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.