Η Alpha Grissin Renewables, η κατά 100% θυγατρική της Άλφα Γκρίσιν, συμμετέχει στη σύσταση εταιρείας με την επωνυμία Karnobat Aeolia AD και έδρα τη Σόφια της Βουλγαρία.

Η νέα εταιρεία συστάθηκε στα πλαίσια της από 26/09 υπογραφής σύμβασης παραχώρησης συνολικής έκτασης 8.424 στρεμμάτων γης, για περίοδο 30 ετών, στην περιοχή Karnobat στην Κεντρική Βουλγαρία, περιοχή με υψηλό αιολικό δυναμικό, με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 111 MW.

Η έκδοση των αδειών παραγωγής, προϋπολογισμού επένδυσης 155 εκ. ευρώ, αναμένεται εντός του επόμενου έτους. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 100.000 Leva. Υπενθυμίζεται ότι ήδη, από τον Οκτώβριο του 2007, η Άλφα Γκρίσιν έχει προχωρήσει στην από κοινού με τη Deutsche Bank σύσταση της Deutsche Aeolia Α.Ε., με στόχο την ανάπτυξη και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.