Η νέα επωνυμία της Άλφα Γκρίσιν Infotech και ο νέος διακριτικός της τίτλος στο Χρηματιστήριο Αθηνών τίθεται σε ισχύ από την 20 Ιανουαρίου 2009.

Υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας “Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών κι Αξιοποίησης Ακινήτων” με δ.τ. “Αλφα Γκρίσιν Infotech Α.Ε.”, στις 19/12, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε “Αλφα Γκρίσιν Συστήματα Ισχύος και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ανώνυμη Εταιρεία” και την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της σε “Άλφα Γκρίσιν ΑΕ”.