Άνοιξε από χθες η ηλεκτρονική πύλη του νέου υπερταμείου (ΕΦΚΑ, Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ είναι η ηλεκτρονική ενοποίηση του μητρώου όλων των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς θα πρέπει να ενοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα που εν γένει δεν είναι συμβατά μεταξύ τους. Μετά τη ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης, το επόμενο βήμα είναι η παροχή ηλεκτρονικής πρόσβασης στους ασφαλισμένους σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (μητρώο, ένσημα κ.λπ.).