Τις βασικές του θέσεις για το Σχέδιο Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα μη διακριτικής μεταχείρισης και πρακτικών κοστολόγησης διατύπωσε το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC), κατά την πρώτη Σύνοδο για το 2013, που πραγματοποιήθηκε, στη Σλοβενία, υπό την Προεδρία του Δρ. Λεωνίδα Κανέλλου, Προέδρου της ΕΕΤΤ και του BEREC.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, οι Ρυθμιστικές Αρχές των 27 κρατών μελών συμφώνησαν επί των πρωταρχικών στόχων της Σύστασης για βελτίωση του επενδυτικού κλίματος με σκοπό την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών υψηλών ταχυτήτων και την παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού, στο πλαίσιο μίας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε βασικά σημεία του Σχεδίου Σύστασης, όπως είναι οι προβλέψιμες και σταθερές τιμές στην αγορά του χαλκού, η επιβολή υποχρεώσεων μη διακριτικής μεταχείρισης, καθώς και οι ευέλικτες πρακτικές κοστολόγησης σε προϊόντα χονδρικής. Η γνωμοδότηση του BEREC θα οριστικοποιηθεί με την έγκριση της λεπτομερούς τεχνικής ανάλυσης, που αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων. Σημειώνεται ότι η επόμενη Σύνοδος του BEREC θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, τον προσεχή Ιούνιο.