Η AMD Telecom έλαβε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) την έγκριση για την παροχή δραστηριοτήτων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καταχωρώντας την εταιρεία στο αντίστοιχο Μητρώο Παρόχων Δικτύων.

Εξασφαλίζοντας την εν λόγω έγκριση της ΕΕΤΤ, η AMD Telecom προχωρά στην επέκταση των τεχνικών υποδομών της, δημιουργώντας νέο σταθμό διασύνδεσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των ήδη υπαρχόντων σταθμών που διατηρεί σε χώρες του εξωτερικού και επιτυγχάνοντας την ασφαλής και ποιοτική διασύνδεση μεταξύ κέντρων μηνυμάτων των εκάστοτε δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Με αυτό τον τρόπο, η εταιρία εξασφαλίζει την πιο αποτελεσματική διαχείριση του ήδη μεγάλου όγκου μηνυμάτων sms/mms που δρομολογεί καθημερινά σε πάνω από 200 χώρες και σε περισσότερα από 800 δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μέσα από τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, η AMD Telecom στοχεύει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης μεταξύ δικτύων κινητής τηλεφωνίας, γεγονός που θα επιτρέψει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη των υπηρεσιών δρομολόγησης sms παγκοσμίως, μέσα από την αποτελεσματικότερη διαχείριση του όγκου μηνυμάτων sms, ακόμα υψηλότερες ταχύτητες και μεγαλύτερο αριθμό παράδοσης μηνυμάτων ανά δευτερόλεπτο (sec).