Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση την αλλαγή ελέγχου των εταιρειών ΟΤΕ και Cosmote, υπό την προϋπόθεση ότι θα κοινοποιηθεί στην ΕΕΤΤ εντός 2 μηνών η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Ανταγωνισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία και έχει επιληφθεί της σχετικής συγκέντρωσης μεταξύ ΟΤΕ και Deutsche Telecom.

H EETT, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, προχώρησε στην εξέταση των εν λόγω αλλαγών ελέγχου, βάσει των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές απορρέουν από το Νόμο 3431/2006 “Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες  διατάξεις”, και τον Κανονισμό Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων (ΑΠ ΕΕΤΤ 428/13/2007).