Το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom.

Η συμφωνία τελεί ακόμη υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών και αντιμονοπωλιακών αρχών, ενώ η Ελληνική Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων και το Εποπτικό Συμβούλιο της Deutsche Telekom AG την έχουν ήδη εγκρίνει. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Telekom, René Obermann, δήλωσε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Το γεγονός ότι θεωρεί την Deutsche Telekom πολύτιμο στρατηγικό συνεργάτη του OTE, μας καθιστά ιδιαίτερα υπερήφανους. Ο ΟΤΕ και η Deutsche Telekom θα πρωτοστατήσουν από κοινού στην ανάπτυξη καινοτομίας και την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η αξιοποίηση συνεργειών στο πλαίσιο ενός διεθνούς ομίλου αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας στον κλάδο μας. Αυτό είναι κάτι που μας εμπνέει και μας κινητοποιεί.» Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του έτους.