Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, κατά τη Συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2011, προέβη στην παράταση των ακόλουθων 5 οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.: Σταθερά + Κινητά 300 (ΟΤΕ 250+50F2M), OTE TALK 24/7+60F2M (ΟΛΗ ΜΕΡΑ +60 ΚΙΝΗΤΑ), Conn-x Internet & Ομιλία mixed 200 (Conn-x 2mbps +180 +20 F2M), DP2 +30F2M (Internet & Ομιλία – DP2) και DP24 + 60F2M (Internet & Ομιλία – DP-24).

Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του 2010 μέχρι και σήμερα, η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. υπέβαλε στην ΕΕΤΤ 56 οικονομικά προγράμματα, εκ των οποίων 51 έχουν εγκριθεί.