Η Inform Π. Λύκος αποδέχθηκε την προσφορά της Oberthur για την πώληση του ποσοστού 10% των μετοχών που κατείχε στην σουηδική εταιρία XponCard μέσω της θυγατρικής της Austria Card.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή θα αποφέρει στον Όμιλο, στο β’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, έσοδο της τάξεως των 1,8 εκατ. ευρώ και ταμειακή εισροή της τάξεως των 7,9 εκατ. ευρώ.