Ο χρόνος σήμερα είναι πολύτιμος και … δυσεύρετος. Ειδικά για τα διευθυντικά στελέχη του ΙΤ, τα οποία δεν διαθέτουν χρόνο για να υποστηρίξουν τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιούνται στις εταιρείες τους.

Αυτό αποτελεί ένα από τα συμπεράσματα της μελέτης “BT CIO report 2016 – the digital CIO“, στην οποία συμμετείχαν 1.030 διευθυντικά στελέχη του ΙΤ από 11 χώρες. Όπως καταγράφεται στη μελέτη, σχεδόν τα 2/3 των CIOs ανέφεραν ότι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βρουν χρόνο για να μπορέσουν να υλοποιήσουν δημιουργικές ψηφιακές λύσεις για την καθημερινή επιχειρηματική λειτουργία.

H θέση του CIO αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές θέσεις σήμερα. Πρέπει να είναι στρατηγικός, δημιουργικός, να έχει ένα προσανατολισμό ανάπτυξης και επίγνωση του κόστους. Χρειάζεται να κατανοεί τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους, να βρίσκει ισορροπίες και να υποστηρίζει την επιχείρησή του, αναλαμβάνοντας το ρόλο του Digital Enabler. Ωστόσο, ίσως το πιο δύσκολο από όλα είναι να βρει το χρόνο για να κάνει πραγματικότητα όλα αυτά που του έχουν ανατεθεί. Και αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, η οποία απασχολεί κάθε CIO σήμερα.