Με πρωτοβουλία του ΕΔΕΤ ΑΕ και της ΕΕΤΤ, οργανισμοί, φορείς, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, εταιρίες δικτυακού υλικού, λογισμικού & υπηρεσιών ενώνουν τις δυνάμεις τους...

Δραστηριοποιούνται για την έγκαιρη και αποτελεσματική μετάβαση στο νέο πρωτόκολλο επικοινωνίας του Διαδικτύου, Internet Protocol IPv6, και δημιουργούν την ανεξάρτητη Ομάδα Δράσης, Hellenic IPv6 Task Force, για την Προώθηση της Τεχνολογίας IPv6 στην Ελλάδα.