Η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της έρευνάς της για την αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στη χώρα μας,

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες (48,9%), ηλικίας 16-74 ετών, κάνει χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2015-Μάρτιος 2016). Επιπλέον, σε σχέση με πέρσι, αυξήθηκε κατά 5,4% το ποσοστό του πληθυσμού που αξιοποίησε τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για προσωπική χρήση. Οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν κάθε συναλλαγή των πολιτών µε δηµόσιες υπηρεσίες µέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση, όπως είναι οι συναλλαγές αναφορικά µε υποχρεώσεις των πολιτών (φορολογική δήλωση κλπ.), επίσηµα έγγραφα (αστυνοµική ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης κλπ.), υπηρεσίες εκπαίδευσης (δηµόσιες βιβλιοθήκες, πληροφόρηση και εγγραφή σε σχολεία ή ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα).