Ένα χρόνο επιτυχούς παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Contact Center στη Ρουμανία συμπλήρωσε η Cosmote e-value, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας e-value International.

Μέσα σε ένα χρόνο η εταιρεία, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Cosmote e-value στην Ελλάδα, κατάφερε να αναπτύξει την εμπορική της δραστηριότητα, αναλαμβάνοντας σημαντικά έργα στους τομείς της εξυπηρέτησης πελατών και ανάπτυξης πωλήσεων, από τοπικούς και διεθνείς πελάτες. Μεταξύ των πελατών της e-value International συγκαταλέγεται και η Telekom Romania, θυγατρική του Ομίλου ΟΤΕ στη Ρουμανία, στην οποία η e-value International παρέχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών Contact Center. Η e-value International διαθέτει ήδη περισσότερες από 600 θέσεις εργασίας (workstations) σε δύο υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βουκουρέστι και στο Μπρασόφ. Το πλάνο ανάπτυξης προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού μέχρι το τέλος του έτους.