Η Pansystems υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για την «Προμήθεια σύγχρονου, εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού μονάδων έρευνας, εργαστηρίων και βιβλιοθηκών».

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα πληροφορικής που έχουν υλοποιηθεί στο χώρο της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και  έχει ενταχθεί στο ΕΠ «Δυτικής Ελλάδας– Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013». Αποτελείται από 3 υποομάδες για τις οποίες η Pansystems έχει συνάψει ξεχωριστές συμβάσεις. Η κάθε ομάδα έργου που υλοποίησε η εταιρεία περιλαμβάνει τα κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ 1: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα συνολικής αξίας 1.753.871,85 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του βασικού εξοπλισμού πληροφορικής DELL blade servers σε 10U chassis Dell PowerEdge M1000e, εξειδικευμένους servers για εφαρμογές High Performance Computing, Dell PowerEdge C8000 για να εξασφαλίζεται η υψηλή συγκέντρωση υπολογιστικής ισχύος, μεγιστοποιώντας τη συνολική απόδοση των υποδομών της λύσης (συνολικά θα εγκατασταθούν 39 Servers, 70 workstations, 419 pc, 106 φορητά), 180 APPLE φορητά, tablets, pc, Eκτυπωτές και MFP Lexmark, Samsung, Kyochera και λογισμικό Microsoft.

ΟΜΑΔΑ 2: Λοιπός Εξοπλισμός συνολικής αξίας 505.764,47 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού εργαστηρίων: Φορητή Συσκευή Ανάγνωσης RFID με ηλεκτρομαγνητική πύλη ασφαλείας και ετικέτες ραδιοσυχνοτήτων, Σύστημα ψηφιοποίησης-αρχειοθέτησης υλικού, σύστημα τηλεδιάσκεψης με φορητές μικροφωνικές εγκαταστάσεις, πολυμεσικός ηχητικός επαγγελματικός εξοπλισμός, προβολικά συστήματα υψηλής ευκρίνειας, συστήματα λήψης 3Δ ψηφιακών φωτογραφιων/Video με ανάλογα εκτυπωτικά συστήματα και εξοπλισμό για επαγγελματικά studio, διαδραστικοί πίνακες, έγχρωμα φωτοτυπικά συστήματα υψηλών προδιαγραφών Ricoh.

ΟΜΑΔΑ 5: Έξοδα Αναδιοργάνωσης συνολικής αξίας 1.229.528,17 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού εργαστηρίων πρόγραμμα βιβλιοθηκών με πλατφόρμα ταυτόχρονης αναζήτησης σε πολλαπλές ηλεκτρονικές βιογραφικές πηγές, Πρόγραμμα εντοπισμού λογοκλοπής, λογισμικά γεωγραφικών εφαρμογών, στατιστικής, μαθηματικών και λογισμικών της Microsoft. O εξοπλισμός όλων των ανωτέρω ομάδων εγκαθίσταται ήδη σε όλα τα  τμήματα σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.