Οι εταιρείες 1) Deloitte, 2) Intracom IT Services, 3) IST A.E., 4) Profile, 5) Relational Technology, 6) SDC και οι ενώσεις εταιρειών 7) Q&R - Pc Systems, 8) Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ - Datamed – KPMG και 9) Globo - Data Concept κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό που αφορά στο έργο με τίτλο «Ανάπτυξη και Παραγωγική Λειτουργία Συστήματος M.I.S. Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων Μονάδων Υγείας ΙΚΑ –ΕΤΑΜ», ο οποίος έληγε σήμερα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 588.235 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.