Έντονη τάση μετανάστευσης στο εξωτερικό, την εντονότερη, μάλιστα, σε σχέση με άλλους κλάδους της εγχώριας οικονομίας, εντοπίζεται στις ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ και σύμφωνα με έρευνα της Endeavor Greece.

Η τεχνολογία, από κοινού με την υγεία, είναι οι δύο κλάδοι των οποίων οι εταιρείες θεωρούν πιο πιθανή τη μεταφορά της έδρας τους στο εξωτερικό, με 19% και 27% αντίστοιχα. Η έρευνα που καταγράφει την τάση των ελληνικών επιχειρήσεων για μεταφορά της έδρας ή μέρους της δραστηριότητας τους στο εξωτερικό, δείχνει ότι συνολικά το 39% των ελληνικών εταιρειών εξετάζουν το ενδεχόμενο  μεταφοράς της έδρας τους στο εξωτερικό.