Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η περίοδος υποβολής επιχειρηματικών ιδεών για τον 4ο κύκλο του Προγράμματος Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας egg, enter* grow* go*, που σχεδίασε και υλοποιεί η Eurobank με το Corallia.

Ενδιαφέρον συμμετοχής εκδήλωσαν 1.800 ομάδες νέων, 18- 44 ετών, εκ των οποίων οι 293 ομάδες υπέβαλαν ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο. Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των 30 καλύτερων ομάδων οι οποίες θα εγκατασταθούν για ένα χρόνο στο εξοπλισμένο κτήριο του egg, θα ολοκληρωθεί τέλος Μαΐου. Οι ομάδες θα λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες, ουσιαστική επιχειρηματική κατάρτιση και πρόσβαση σε δίκτυο μεντόρων, με σκοπό να μετατρέψουν την ιδέα τους σε επιχείρηση. Οι ιδέες που προτάθηκαν στο νέο κύκλο προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς κλάδους, όπως τουρισμός, ηλεκτρονικό επιχειρείν, αναδυόμενες τεχνολογίες & εφαρμογές Internet of Things, βιοτεχνολογία, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, πολιτιστική βιομηχανία, υπηρεσίες υγείας, κοινωνική επιχειρηματικότητα και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.