Η ένωση Πλανητική - Pansystems υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Υπουργείο Εσωτερικών για το έργο "Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών διασυνοριακής ασφαλείας κατά την μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών".

Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και ειδικότερα όσων εμπλέκονται στην διασυνοριακή μεταφορά αγαθών και ανθρώπων (εμπόριο, τουρισμός) με τη δημιουργία ενός χαρτογραφικού-δορυφορικού συστήματος πληροφόρησης της κίνησης στην περιοχή των συνόρων. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 1,58 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην τελική φάση αξιολόγησης έφτασαν συνολικά 9 προσφορές.