Οι εταιρείες 1) Data Concept, 2) Virtual Trip, 3) Νέσσος, η ένωση εταιρειών 4) Telenavis -GeoInfo και το Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό του Δήμου Αρκαλοχωρίου.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος για: α) την υλοποίηση του Portal, β) SMS – 3G Υπηρεσίες, γ) GIS εφαρμογή και δ) ψηφιοποίηση υλικού Δήμων (Υποέργο ΙΙ) στα πλαίσια του έργου “Καινοτόμες Υπηρεσίες για την Ανάδειξη και Προώθηση του Πολιτιστικού – Τουριστικού Αποθέματος σε Δήμους της Κρητικής Ενδοχώρας”. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 182.700 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.