Οι εταιρείες 1) Πλαίσιο, 2) Algosystems, 3) Hipac, 4) Multirama, 5) PanSystems και 6) PC Systems κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το εν λόγω έργο αφορά στην προμήθεια 200 Η/Υ, 50 φορητών, 230 οθονών, 200 εκτυπωτών laser, 35 scanner και 250 αδειών λογισμικού Office της Microsoft. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις 300.000 ευρώ.