Η ένωση εταιρειών 1) Data Concept - Globo Technologies, οι εταιρείες 2) Cyberstream, 3) Neuropublic, 4) Gennet, 5) Open Technology Services (OTS) και 6) Software Development Center (SDC) κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό για λογαριασμό του Δήμου Θηβαίων.

Ο τίτλος του έργου είναι “Υποβολή   προσφοράς για τον  επαναληπτικό τακτικό (ανοικτό)  διαγωνισμό για το υποέργο: “Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών” του έργου πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών του δήμου Θηβαίων”. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 208.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.