Οι εταιρείες 1) Πλαίσιο, 2) Algosystems, 3) Cosmos Business Systems, 4) HiPac, 5) PanSystems και 6) PC Systems κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια 240 ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών για να καλύψουν τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις 300.000 ευρώ.