Οι εταιρείες 1) Cosmos Business Systems, 2) Hipac, 3) Pansystems, 4) Printec, 5) Space Hellas καθώς και η ένωση εταιρειών 6) Computer Plus & Computer Data κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα καλύψουν τις ανάγκες του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις 255.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.