Οι εταιρείες 1) Bull, 2) Cosmos Business Systems, 3) Pansystems, 4) Performance, 5) Systemlan και 6) Unisystems κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό με τίτλο «Προσφορά για το διαγωνισμό της Τράπεζας της Ελλάδος για την προμήθεια συστήματος εξυπηρετητών αρθρωτής σχεδίασης, λογισμικού υποδομής εικονικών εξυπηρετητών και διασύνδεσης τους με την υπάρχουσα υποδομή».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού συστήματος εξυπηρετητών αρθρωτής σχεδίασης και εξοπλισμού διασύνδεσης με το δίκτυο δεδομένων κορμού και με το οπτικό δίκτυο αποθήκευσης δεδομένων, η προμήθεια λογισμικού υποδομής και του αναγκαίου λογισμικού διαχείρισης εξυπηρετητών σε φυσικό και εικονικό επίπεδο, καθώς και η εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διασύνδεση των ανωτέρω με την υπάρχουσα υποδομή καθ’ υπόδειξη του αρμόδιου προσωπικού της Τράπεζας.

Η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει αυτοτελές πιλοτικό σύστημα εικονικών εξυπηρετητών κάνοντας χρήσης της υποδομής VMware ESXi 3.5. Η υπάρχουσα υποδομή δικτυακής αποθηκευτικής περιοχής (SAN) είναι τύπου IBM DS8700 με διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο για την προμηθευόμενη λύση 3ΤΒ, προσβάσιμη μέσω Cisco MDS 9506 FC Director. Το δίκτυο κορμού δεδομένων είναι προσβάσιμο μέσω διπλών Cisco Catalyst Switches 6509 με εύρος ζώνης 1Gbit.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο budget. Κάθε εταιρεία κατεβαίνει στο διαγωνισμό με τη δική της οικονομική προσφορά. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται περίπου στις 400.000 ευρώ.