Οι ενώσεις εταιρειών 1) Impetus - Micro - Top Vision - Intraway, 2) Ατεσε - Εpsilon, 3) Globo - Data Concept, 4) Quality & Reliability - Elpho - Next και 5) Γηγετρον - Satways - Pylones και η εταιρεία 1) SingularLogic (με την Ινφοδήμ ως υπερεργολάβο) κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για την πυροπροστασία της Ανατολικής Αττικής, ο οποίος έληγε σήμερα.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην περιοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής”. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πυροπροστασίας, που περιλαμβάνει την συνδυασμένη χρήση μιας σειράς προηγμένων τεχνολογιών (δορυφορικών εικόνων, ορθοφωτοχαρτών, εφαρμογών γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος, μοντέλων προσομοίωσης εξέλιξης πυρκαγιάς, μετεωρολογικών δεδομένων και ψηφιακού τηλεματικού δικτύου επόπτευσης και έγκαιρης προειδοποίησης δασικών πυρκαγιών συνδεδεμένων στο Γεωγραφικό Σύστημα) καθώς και δράσεων εκπαίδευσης και δημοσιότητας, ώστε να προστατευθεί η περιοχή από περαιτέρω φυσικές καταστροφές και ειδικά πυρκαγιές, εφαρμόζοντας πιο αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη, την παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων φορέων. Να σημειωθεί πως προσφορά κατέθεσε και η Algosystems, η οποία όμως απορρίφθηκε λόγω καθυστερημένης προσκόμισης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.174.941 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.