Οι εταιρείες 1) Algosystems, 2) Bull, 3) Byte, 4) Cosmos Business Systems, 5) PC Systems και 6) Performance κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό που αφορά στην προμήθεια hardware εξοπλισμού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, ο ακριβής τίτλος του εν λόγω διαγωνισμού είναι «Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».
Ο διαγωνισμός που δημοσιεύθηκε στο NetFax της προηγούμενης Παρασκευής (16/07/10) αφορούσε στην προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 537.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.