Οι εταιρείες 1) Ανκο, 2) Copynet Χιώτης, 3) Dynacomp, 4) KIS Πληροφορική, 5) Space Hellas και 6) PanSystems κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για λογαριασμό του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της νέας βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Καλαμάτας”. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 150.000 ευρώ.