Οι ενώσεις εταιρειών 1) Unisystems - eWorx, 2) Netcetera - Zeix και οι εταιρείες 3) Birlasoft, 4) European Dynamics, 5) Managing Innovation Strategy και 6) Q&R κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για το Europass της Cedefop.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Προσφορές για Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού και δικτυακού τόπου για το
Europass” και αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση τόσο του internet portal όσο και του mobile portal. Η ένωση εταιρειών Netcetera – Zeix προέρχεται από την Ελβετία, η Birlasoft από Μεγάλη Βρετανία και η Managing Innovation Strategy από την Ισπανία. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 793.200 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.