Έξι σχήματα τελικά -από τα εννέα που αρχικά είχαν καταθέσει προσφορά- έγιναν δεκτά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για το έργο πυροπροστασίας της Νομαρχίας Ηλείας, έπειτα από την εξέταση της Νομαρχιακής Επιτροπής των προσφυγών έξι εξ' αυτών των οποίων οι προσφορές είχαν αρχικά απορριφθεί.

Οι ενώσεις εταιρειών 1) Impetus – DiMicro – Top Vision – Intraway, 2) Satways – Gigetron – Pylones, 3) Ειδησεοφωνική Ελλάς – Telenavis και οι εταιρείες, 1) Globo Technologies, 2) Onex Hellenic και 3) SingularLogic Integrator συνεχίζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαγωνισμό με τίτλο “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πυροπροστασίας & Πυρόσβεσης στην περιοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας”. Τελικά απορρίφθηκαν οι προσφορές των ενώσεων 1) Byte – National Observatory of Athens – SOL – Geoanalysis, 2) Data Concept – Geotech και 3) Ατέσε – Έψιλον International.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά είχαν γίνει δεκτές οι προσφορές των 1) Ειδησεοφωνική Ελλάς – Telenavis, 2) Ατέσε – Έψιλον International και 3) SingularLogic Integrator.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πυροπροστασίας, που περιλαμβάνει τη συνδυασμένη χρήση μιας σειράς προηγμένων τεχνολογιών (δορυφορικών εικόνων, ορθοφωτοχαρτών, εφαρμογών γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος, μοντέλων προσομοίωσης εξέλιξης πυρκαγιάς, μετεωρολογικών δεδομένων και ψηφιακού τηλεματικού δικτύου ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών συνδεδεμένων στο Γεωγραφικό Σύστημα), καθώς και δράσεων εκπαίδευσης και δημοσιότητας, ώστε να προστατευθεί η περιοχή από περαιτέρω φυσικές καταστροφές και ειδικά πυρκαγιές, εφαρμόζοντας πιο αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη, την παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων φορέων.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των προμηθειών είναι οκτώ (8) μήνες ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.500.055 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.