Η Cisco παρουσίασε την πιο πρόσφατη τεχνολογία της, τα Έξυπνα Συνδεδεμένα Κτίρια (Smart Connected Buildings), ένα βασικό δομικό στοιχείο που συμβάλλει στη δημιουργία των Έξυπνων και Συνδεδεμένων Κοινοτήτων, έναν από τους 30 τομείς δραστηριοποίησης που έχει καθορίσει η εταιρεία.

Οι Έξυπνες και Συνδεδεμένες Κοινότητες αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια, προσφέροντας ένα πρότυπο βασιζόμενο στο δίκτυο για τις έξυπνες πόλεις του μέλλοντος οι οποίες θα “τρέχουν” με δικτυακά δεδομένα. Η λύση βασίζεται στη δικτυακή πλατφόρμα της Cisco που χρησιμοποιεί το δίκτυο για να αυξήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα, να δημιουργήσει νέα εργαλεία για ενεργειακά σωστή διαχείριση της ζωής στην πόλη, ενώ θα προσφέρει οικονομικές ευκαιρίες και ποιότητα ζωής στους πολίτες.

Ως βασικό στοιχείο για να επιτύχει το όραμα των Έξυπνων και Συνδεδεμένων Κοινοτήτων, η Cisco παρουσίασε το Cisco Network Building Mediator, μία έξυπνη λύση συνδεδεμένων κτιρίων που διασυνδέει και δίνει τη δυνατότητα σε δομικά συστήματα, όπως η θέρμανση, ο εξαερισμός και η ψύξη, ο φωτισμός, ο ηλεκτρισμός, η ασφάλεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω δικτύου IP, να δημιουργήσουν έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στο μέλλον.