Ο πληθυσμός της γης αυξάνεται. Μέχρι το 2050, εκτιμάται ότι θα φτάσει τα εννέα δισεκατομμύρια, με επτά στους δέκα ανθρώπους να ζουν στις πόλεις. Για να μπορέσουν οι σύγχρονες πόλεις να διαχειρισθούν αυτήν την ευρεία αστικοποίηση, στρέφονται στις ψηφιακές τεχνολογίες, ενοποιώντας τα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα σε υποδομές που θα θέσουν τη βάση για τη δημιουργία των «έξυπνων πόλεων»

Με ένα σύντομο ορισμό, «έξυπνη πόλη» είναι εκείνη η πόλη που με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολιτών της, προστατεύει τους φυσικούς πόρους και διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα. Οι «έξυπνες πόλεις» αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ασύρματων τεχνολογιών, αισθητήρων και έξυπνων επιχειρηματικών συστημάτων.

Βασίζονται, δε, στην ενοποίηση και ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφοριών που αφορούν τη λειτουργία τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα ποικίλα θέματα της καθημερινότητας. Σε αυτό το περιβάλλον χρειάζεται να αναπτυχθούν οι κατάλληλες υποδομές για την υποστήριξη της τεράστιας παραγωγής ψηφιακών δεδομένων.

Η χρήση τεχνολογιών cloud, Software-Defined Networking (SDN) & Network Functions Virtualization (NFV) και οι πλατφόρμες ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (Βig Data) -πάντα συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες υποδομές τηλεπικοινωνιακών δικτύων που θα μπορούν να προσφέρουν πολύ υψηλές ταχύτητες συνδεσιμότητας- είναι απαραίτητες κατά την ανάπτυξη των «έξυπνων» πόλεων.

Internet of Things
Μια από τις σημαντικές τεχνολογικές τάσεις που θα δράσει ως καταλύτης για την υλοποίηση των «έξυπνων πόλεων» είναι το Internet of Things (IoT). Με απλά λόγια, το ΙοΤ, που περιλαμβάνει και τον ανθρώπινο παράγοντα, βάζει εφαρμογές, συσκευές και αισθητήρες να εργάζονται συγχρονισμένα μέσω του διαδικτύου, με στόχο να προσφέρουν πληθώρα υπηρεσιών στους πολίτες των «έξυπνων πόλεων».

Μερικές από τις λύσεις ΙοΤ που είναι, ήδη, διαθέσιμες αφορούν τον έξυπνο φωτισμό οδών, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την έξυπνη διαχείριση των αποβλήτων, τη διαχείριση του στόλου οχημάτων και έξυπνες λύσεις παρκινγκ. Παράλληλα, μέσω έξυπνων υποδομών, επιτυγχάνεται μείωση κόστους της ενέργειας και βελτιώνεται η διαχείριση των υδάτων σε αστικές και αγροτικές περιοχές.

Οι λύσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας, υποστηρίζοντας τη βελτίωση της ποιότητας των καλλιεργειών, την ελαχιστοποίηση της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Παράλληλα, το IoT έχει εφαρμογή και στην ασφάλεια πόλεων, στοχεύοντας στη μείωση της εγκληματικότητας και στη βελτίωση της ποιότητα ζωής.

Επιπλέον, η εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών σε τομείς όπως η ενέργεια επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση της διάθεσης / κατανάλωσης, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να προσφέρουν νέες υπηρεσίες και, ταυτόχρονα, εξοικονομεί κόστος για τον τελικό χρήστη. Το ίδιο ισχύει και για τον τομέα της υγείας, όπου έχει δοθεί έμφαση στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας των νοσοκομείων, στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και στη μείωση του κόστους μέσα από μια σειρά τεχνολογικών λύσεων/ εφαρμογών που ως στόχο έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Προκλήσεις
Παρά το IoT και την εξέλιξη της τεχνολογίας, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις στο δρόμο για τη δημιουργία μιας πραγματικά «έξυπνης πόλης». Αλλά ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Η αστικοποίηση συνεχίζεται και πρέπει να διατηρήσουμε την ποιότητα της ζωής μας, τους φυσικούς πόρους, την ασφάλεια και την οικονομική βιωσιμότητα. Και αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν οι πόλεις μας ολοκληρωθούν τεχνολογικά και δοθεί η πρέπουσα σημασία στην Πληροφορική για τη βελτίωση της αποδοτικότητας.