Η IMIS Hellas έκλεισε με κερδοφορία την πρώτη της οικονομική χρήση. Από το 2007, όταν και ιδρύθηκε, μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει υλοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό έργων.

Το πανελλαδικό δίκτυο της AIS, ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την ΚΤΠ Α.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος “Ευφυείς Θαλάσσιες Μεταφορές”. Αφορά στη δημιουργία υποδομών και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σε σχέση με τη ναυτιλία και την ακτοπλοΐα, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία AIS, για τον εντοπισμό και την ακριβή θέση πλοίων.

Επιπρόσθετα, έχει υλοποιήσει το Intraradar, δύο έργα υπό την αιγίδα των Νομαρχιών Κέρκυρας και Θεσπρωτίας και αφορούν στη δημιουργία συστημάτων για τον έλεγχο της κίνησης πλοίων στις περιοχές κάλυψης των λιμένων Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας.  Η IMIS Hellas ως υπεργολάβος της Top Vision και Impetus αντίστοιχα, υλοποίησε και διασύνδεσε τα συστήματα Δικτύου AIS, Radar και Κάμερας Παρακολούθησης χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Mariweb.

Τέλος, έχει υλοποιήσει την παροχή υποστήριξης και δεδομένων στην τηλεφωνική υπηρεσία 14789 της Omilia, που παρέχει ενημέρωση για τα δρομολόγια και live κίνηση επιβατηγών πλοίων.