Η Ένωση Εταιρειών Dotsoft-PlanΟ2 I.K.E. ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Δράσεων εκπαίδευσης, διάδοσης, δικτύωσης, πληροφόρησης και δημοσιότητας της πράξης με τίτλο “Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια” του Γενικού Νοσοκομείου Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο».

Το έργο περιλαμβάνει δύο επιμέρους πακέτα: δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τεχνικών διευθυντών και των διοικητών των Νοσοκομείων που εντάσσονται στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας όπου και ανήκει διοικητικά το νοσοκομείο, με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ.