Ανάμεσα στα IT Projects που έχει δρομολογήσει η ΟΚ Αnytime Market για το 2017 περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFax, έργα quality control μεταξύ του δικτύου πελατών της εταιρείας (B2B), projects αυτοματοποίησης και βελτιστοποίησης καθημερινών διαδικασιών σε συγκεκριμένα τμήματα της εταιρείας, καθώς και η υλοποίηση στοχευμένου Business Intelligence (BI) για τη βελτίωση στη λήψη αποφάσεων της διοίκησης.