Η Pansystems Α.Ε. ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης με τίτλο "Προμήθεια ειδών πληροφορικής Εργαστηρίων 1ου και 2ου ΣΕΚ Νομού Κοζάνης".

Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση ειδών πληροφορικής και λοιπού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, σαρωτές, βιντεοπροβολείς, φωτοαντιγραφικό Α3, λογισμικό, κ.α.). Για το εν λόγω έργο κατέθεσαν προσφορές οι εταιρείες Multirama και Databank (έδρα Κοζάνης). Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 46.811 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.