Η Verbund προχώρησε με επιτυχία στην αναβάθμιση της μηχανογραφικής υποδομής της σε συνεργασία με την Digimark A.E., η οποία εγκατέστησε σύγχρονο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών IBM για να καλύψει τις ανάγκες της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα λύση καλύπτει τις ανάγκες της Verbund για υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος (Business Continuity), επεκτασιμότητα (Business Resiliency), απλοποίηση της υποδομής (Infrastructure Simplification), βελτιστοποίηση της μηχανογραφικής υποδομής (Optimizing IT), server consolidation καθώς και workload management. Ο Άρης Κάβαλος, IT Director της Verbund, δήλωσε σχετικά: «Θεωρούμε πως με τη συμβολή της Digimark καταφέραμε να αναβαθμίσουμε ριζικά όλη τη μηχανογραφική υποδομή της εταιρείας μας, με στόχο να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες διαδικασίες, καθώς και να επιτύχουμε οικονομίες κλίμακας όσον αφορά στη γενικότερη διαχείριση του εξοπλισμού μας. Με τις προσφερόμενες λύσεις, μας δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούμε την τελευταία τεχνολογία, ενώ η ευαισθησία μας για την προστασία του περιβάλλοντος αποτυπώνεται και μέσα από τη νέα εγκατάσταση, η οποία μεταξύ άλλων θα επιφέρει και σημαντική μείωση κατανάλωσης ενέργειας».