Στην ένωση εταιρειών Infotrip – Amco κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο του Δήμου Κατερίνης για την υλοποίηση της Πράξης: «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων».

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσό των 215.000 ευρώ περίπου, χωρίς ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό που προηγήθηκε είχαν επίσης καταθέσει προσφορές και οι εταιρείες Έμφασις Τηλεματική και Draxis Περιβαλλοντική.