Η Μαρακ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον" ανέλαβε μετά από δημόσιο διαγωνισμό την υλοποίηση του "Εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου τηλεματικού δικτύου στο Δέλτα του Έβρου".

Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθεί η μεταφορά εικόνας ασύρματα από καθορισμένα σημεία του υγροτόπου στο Κέντρο Προβολής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα. Το τίμημα της σύμβασης είναι 250 χιλιάδες ευρώ.