Η Έπαφος υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση για την υλοποίηση του υποέργου 21: «επέκταση της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για την ψηφιακή αναβάθμιση των μονάδων του σχολικού συγκροτήματος Γκράβα» στο πλαίσιο του έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ψηφιακό σχολείο, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ψηφιακού σχολείου».

Η σύμβαση είναι αξίας 24.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.