Στην κοινοπραξία -Space Hellas ανέθεσε η Κτηματολόγιο ΑΕ την: «παροχή πρόσθετων υπηρεσιών επί της υπολογιστικής υποδομής διαδικτυακών υηρεσιών της Κτηματολόγιο ΑΕ». Το τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσό των 280.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Επιπλέον, η κοινοπραξία SingularLogic – Deloitte Business Solutions υπέγραψε πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Κτηματολόγιο ΑΕ για την υλοποίηση του έργου: «Υπηρεσίες για την παραμετροποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Κτηματολόγιο ΑΕ».