Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμό για το έργο: «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Πράξης «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας», στην εταιρεία Κόρυμβος.